"Praca na czarno pozbawia pracowników ochrony socjalnej, naraża ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz obniża normy pracy. Podważa także uczciwą konkurencję przedsiębiorstw oraz zagraża stabilności finansów publicznych i systemów zabezpieczenia społecznego. W ostatecznym rozrachunku wszyscy na tym tracą" - powiedział unijny komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor.

Z tego względu - zaznaczył - KE postanowiła zaangażować się w pomoc państwom członkowskim w zwalczaniu tej plagi, tak aby chronić pracowników, zapewnić przedsiębiorstwom równe warunki funkcjonowania oraz zabezpieczyć dochody z podatków.

Nowa platforma, według propozycji Komisji, połączy działanie urzędów i instytucji z poszczególnych krajów członkowskich zaangażowanych w zwalczanie pracy nierejestrowanej (tzw. pracy na czarno), takich jak inspektoraty pracy i ochrony socjalnej, urzędy podatkowe i migracyjne, a także przedstawicieli pracodawców i pracowników na szczeblu UE. KE podkreśla, że aby platforma działała skutecznie, powinny do niej dołączyć wszystkie państwa członkowskie.

Platforma ma usprawnić wymianę danych między tymi instytucjami. Za jej pomocą miałyby też zostać opracowane wspólne zasady prowadzenia inspekcji w celu zwalczania zjawiska. Ma ona też stanowić forum, na którym eksperci będą mogli wymieniać się informacjami i doświadczeniami; będą też mogli ocenić skuteczność krajowych i unijnych narzędzi służących zwalczaniu pracy na czarno.

Wniosek w sprawie powołania platformy KE skieruje teraz do Parlamentu Europejskiego i Rady.

W badaniu Eurobarometru z 2013 r. co dziesiąty Europejczyk (11 proc.) zadeklarował, że w ostatnim roku kupował towary lub usługi powstałe w wyniku pracy na czarno, a 4 proc. przyznało się do wykonywania takiej pracy.

W połowie 2013 r. Komisja przeprowadziła pierwszy etap konsultacji z przedstawicielami pracodawców i pracowników na szczeblu UE na temat możliwych przyszłych działań Unii mających na celu zacieśnienie współpracy między krajowymi organami egzekwowania prawa. Drugi etap tych konsultacji odbył się na początku 2014 r.