Warsztaty ze sporządzania skargi do WSA

Wydarzenia

Warsztaty ze sporządzania skargi do WSA odbędą się w środę 27 maja. Są organizowane przez Koło Naukowe Warsztaty Prawnicze (KNPW) i objęte patronatem medialnym Wolters Kluwer Polska.Spotkanie...

18.05.2015

Tajemnica lekarska problemem w procesach lekarzy

W sprawach dotyczących błędów medycznych popełnianych przez lekarzy problemem jest tajemnica lekarska, wiążąca medyków. Nawet prokuratura ma problem z tym, kiedy można zwolnić z jej dochowania...

18.05.2015

MF opracował wzór skróconej deklaracji VAT-12

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym określił wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu...

18.05.2015

Regulamin korzystania z podręczników

Reforma podręcznikowa nałożyła na dyrektora szkoły nowe obowiązki musi ustalić szczegółowe zasady korzystania z kupowanych przez jego placówkę materiałów edukacyjnych, pamiętając, że mają one służyć...

18.05.2015

Niedługo rozstrzygnięcie konkursu na operatora wyznaczonego

Zamówienia publiczne

UKE w ciągu dwóch tygodni ma rozstrzygnąć konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego. Według nieoficjalnych informacji przez następne 10 lat listy na terenie całego kraju będzie dostarczać Poczta...

18.05.2015