Pozytywna ocena wystarczająca dla uczelni

Szkoły wyższe nie będą musiały zmieniać profilu studiów, aby nadal móc prowadzić kierunki ogólnoakademickie. Tak zakłada nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którą Senat uchwalił bez...

27.07.2015

Magister jednak bezpłatnie doradzi

Magistrzy prawa będą mogli udzielać porad prawnych osobom w trudnej sytuacji życiowej. Taką decyzję podjął Senat podczas piątkowego głosowania nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji...

27.07.2015

Tramwaje Śląskie kończą inwestycję za 850 mln zł

Zamówienia publiczne

Należąca do 12 samorządów aglomeracji katowickiej spółka Tramwaje Śląskie kończy już znaczną część prac w ramach drugiego etapu unijnego projektu modernizacji infrastruktury w regionie wartego...

27.07.2015

Sport i rekreacja zdominowały budżet obywatelski w Toruniu

Finanse samorządów

Mieszkańcy Torunia zdecydowali, że w 2016 r. z budżetu partycypacyjnego w wysokości 6,6 mln zł zostanie zrealizowanych najwięcej przedsięwzięć związanych ze sportem i rekreacją. W głosowaniu wybrali...

27.07.2015

Od 2016 r. wniosek o zasiłek będzie można składać online

Ubezpieczenia społeczne

Złożenie przez internet wniosku o przyznanie zasiłku, elektroniczna wymiana informacji pomiędzy urzędami, przeprowadzanie wywiadu środowiskowego za pomocą e-kwestionariusza - wprowadza nowela ustawy...

27.07.2015

Mieszkańcy będą mogli wpłynąć na rewitalizację

Środowisko

Samorządy będą musiały konsultować ze społecznością lokalną przygotowywane programy odtworzenia zdegradowanych terenów. Taki obowiązek nałożyła na nie przyjęta przez Sejm ustawa o rewitalizacji,...

27.07.2015

Sejm uchwalił zmiany w akcyzie

Ułatwienia dla firm handlujących wyrobami akcyzowymi, które zmniejszą koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym koszty działalności, przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm...

27.07.2015

150 mln zł na nową kanalizację w Kielcach

Samorząd terytorialny

Ok. 45 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej planują wybudować w najbliższych latach w Kielcach i gminie Masłów Wodociągi Kieleckie. Spółka chce pozyskać na ten cel środki Unii Europejskiej. Koszt...

27.07.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski