Według autorki opracowania skala występowania i  nasilenie wypalenia zawodowego u pracowników medycznych to poważny problem społeczny, gdyż powoduje obniżoną skuteczność zawodową, wzmożoną skłonność do konfliktów i podniesiony wskaźnik absencji, co skutkuje  negatywnym wpływem na jakość opieki oraz jakość życia profesjonalistów.  

- Wypaleniu zawodowemu mogą zapobiegać zarówno działania ukierunkowane na osobę, poprzez przekazywanie wiedzy dotyczącej procesu wypalania się i rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem jak również na poziomie interpersonalnym i organizacyjnym czyli eliminowaniu dysfunkcjonalności w komunikowaniu interpersonalnym oraz, a nawet przede wszystkim, nieprawidłowości organizacyjnych w miejscu pracy – mówi Ewa Wilczek-Rużyczka. 

- Sądzę, że atutem książki jest pokazanie jak doświadczane jest wypalenie zawodowe w opisach przypadków, ze wskazaniem istoty występowania zjawiska i możliwości zapobiegania, co może być bardzo użyteczne zarówno dla praktyków jak i osób zajmujących się kształceniem lekarzy i pielęgniarek – dodaje autorka.

Książka jest skierowana przede wszystkim do lekarzy i pielęgniarek, jak również studentów kierunków medycznych i społecznych. Będzie ciekawą lekturą także dla osób niezwiązanych ze środowiskiem medycznym, ponieważ okoliczności sprzyjające wypaleniu zawodowemu mogą się pojawić w każdym środowisku pracy.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.

Ewa Wilczek-Rużyczka - doktor habilitowany w zakresie psychologii, profesor nadzwyczajny Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierownik Katedry Psychologii Zdrowia, członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS), Lider Grup Balinta; autorka i redaktor naukowy prac z zakresu psychologii zdrowia i psychologii medycznej.