Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc niosą pomoc ofiarom wojen i kataklizmów, propagują honorowe krwiodawstwo, prowadzą też poszukiwania ofiar wojen. Organizacje kierują się siedmioma zasadami: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością, dobrowolnością, jednością, niezależnością i powszechnością. Celem ich działań jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez względu na pochodzenie, podział terytorialny czy wyznanie.

Ruch Czerwonego Krzyża stworzył szwajcarski kupiec Henry Dunant. Dzień jego urodzin - 8 maja - ustanowiono świętem ruchu. W 1859 roku w bitwie między armią austriacką a siłami francusko-włoskimi pod Solferino zginęło i zostało rannych wiele tysięcy ludzi. Dunant widział, że nikt nie zbiera ciał i nie pomaga rannym, dlatego sam zorganizował pomoc. Później zaproponował powołanie we wszystkich krajach stowarzyszeń wolontariuszy niosących ratunek rannym na polu walki, a ich znakiem neutralności został czerwony krzyż.

Organizacja Czerwony Krzyż powstała w 1863 roku w Genewie jako Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym; w jego skład weszło wówczas 16 Krajowych Komitetów Pomocy Rannym. Porozumienie w tej sprawie podpisano w 1864 roku. Znak czerwonego krzyża powstał z odwrócenia barw flagi szwajcarskiej, czyli białego krzyża na czerwonym tle. Od czasu wojny rosyjsko-tureckiej w 1876 roku, równorzędnym znakiem stał się czerwony półksiężyc.

Trzy lata po powstaniu Czerwonego Krzyża, z powodu sporów i niesnasek wśród założycieli oraz braku zrozumienia między innymi dla idei powołania Światowej Organizacji Zdrowia czy Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Dunant wycofał się z organizacji. W 1919 roku powołano Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Czerwony Krzyż otrzymywał kilkakrotnie pokojową Nagrodę Nobla; pierwszym jej laureatem był założyciel organizacji. Henry Dunant sam nie posiadał majątku i gdy zachorował, w 1887 roku trafił do przytułku dla ubogich w szwajcarskim Heiden. W 1895 roku odnalazł go tam dziennikarz, którego artykuły poświęcone Dunantowi poruszyły Europę. W 1901 roku Dunant otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Do końca życia pozostał w Heiden, gdzie zmarł w 1910 roku.

W Polsce po odzyskaniu niepodległości - 18 stycznia 1919 roku, podczas narady wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się ideałami czerwonokrzyskimi powołano Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W 1927 roku zmieniło ono nazwę na Polski Czerwony Krzyż. Od początku organizacja została uznana przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpiła do międzynarodowej federacji.

W Polsce święto Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzone będzie w maju, między innymi w Wielkopolsce - w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Murowanej Goślinie i Nowym Tomyślu oraz na Śląsku - w Śląskim Centrum Kultury - poinformowała Urszula Okoń z PCK. W ramach obchodów w kraju odbywają się m.in. kwesty, spotkania młodzieży szkolnej, festyny, akcje oddawania krwi, akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy o tematyce czerwonokrzyskiej, spotkania z pracownikami, wolontariuszami i darczyńcami.

PCK, w ramach obchodów święta, zachęca swoich wolontariuszy do dzielenia się doświadczeniami z pracy dla innych ze znajomymi i rodziną. Prosi też o opisanie lub nagranie swoich historii i przesłanie ich do polskiego biura Czerwonego Krzyża. Podobne relacje z innych krajów można zobaczyć w internecie na kanale Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w serwisie YouTube - poinformowała Okoń.

PCK angażował się ostatnio między innymi w pomoc dla Ukrainy, pomaga też uchodźcom z tego kraju przebywającym w polskich ośrodkach.

Po aneksji Krymu Ukraiński Czerwony Krzyż oskarżył rosyjski o zajęcie ich mienia na Krymie i przejęcie jego oddziałów. Ukraina szacuje wartość zagarniętego mienia na około 5 mln dolarów. Według UCK Rosjanie naruszyli zasady: neutralności, zgodnie z którą Czerwony Krzyż nie może angażować się po jednej stronie konfliktu; jedności, która mówi, że nie powinno być w jednym kraju dwóch rywalizujących organizacji, oraz zasadę, że towarzystwa Czerwonego Krzyża powinny sobie wzajemnie pomagać.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca skupia obecnie 189 krajowych stowarzyszeń, w których działa prawie 100 mln członków.(pap)