Wybrane projekty dotyczą działań z zakresu ochrony przyrody, zmiany klimatu, polityki ochrony środowiska, a także popularyzowania zagadnień związanych ze środowiskiem w UE. W konkursie o dofinansowanie z programu LIFE+ w 2013 r. wzięło udział 1468 projektów.

"W ostatnim roku obecnego okresu programowania program LIFE+ ponownie jest źródłem cennego dla UE wsparcia finansowego w zakresie projektów ochrony środowiska i przyrody. Najnowsze projekty w istotny sposób przyczynią się do ochrony, zachowania i poprawy kapitału naturalnego Europy, a także do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu poprzez inwestycje w niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę" - stwierdził Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik.

Spośród 225 wybranych przez Komisję Europejską wniosków 11 pochodzi z Polski. Ich łączna wartość wynosi 28,4 mln euro. Unia dofinansuje m.in.: udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Drawy, ochronę naturalnych siedlisk w regionie Ponidzia (woj. świętokrzyskie) oraz ochronę obszarów torfowisk w Lasach Janowskich.

Program LIFE+ jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska. W latach 2014-2020 program dysponuje całkowitym budżetem w wysokości 3,4 mld euro i obejmuje podprogram na rzecz środowiska oraz podprogram działań na rzecz klimatu.

(www.uniaeuropejska.org)