COVID odchodzi w niepamięć, a w sądach nadal jednoosobowe składy i posiedzenia niejawne

Wymiar sprawiedliwości

Mimo że z pandemicznych obostrzeń pozostały głównie maseczki w przychodniach, sądy nadal pracują na podstawie przepisów covidowych. Chodzi o wprowadzoną niemal rok temu zasadę, że sprawy w pierwszej i drugiej instancji mają być rozpoznawane przez jednoosobowe składy, a zasadą mają być rozprawy online i posiedzenia niejawne.

08.06.2022

Eksmisje odblokowane, ale uchodźcy z Ukrainy nie wolno usunąć bez wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Covidowy zakaz eksmisji z mieszkań zniesiono, ale fali eksmisji nie ma, bo problemy są cały czas te same - brakuje mieszkań socjalnych i pomieszczeń tymczasowych. Zdarzają się też pierwsze przypadki przymusowych wyprowadzek uchodźców. Ale one są bezprawne i nie mają one nic wspólnego z eksmisją, do tego potrzebny jest wyrok, a na te w przypadku uchodźców jeszcze za wcześnie.

08.06.2022

Od września redukcja punktów karnych będzie trudniejsza i droższa

Prawo karne Samorząd terytorialny Transport

Od 17 września zmienią się zasady redukcji punktów karnych dla kierowców łamiących przepisy drogowe. Punkty będzie można kasować nie co rok, ale co dwa. Kurs będzie trwał nie 6 godzin, a 28 godzin przez cztery dni. Opłatę za nowy kurs ustalono na 500 zł. Jednak wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które prowadzą szkolenia, chcą podwyższenia opłaty do 900 złotych.

08.06.2022

Sędziowie "funkcyjni" do redukcji, ale ich obowiązki na kogoś spadną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości jedną z bolączek sądów jest nadmiar stanowisk funkcyjnych. Więc przy projektowanym spłaszczeniu struktury chce "wyciąć" większość z nich. To ma odciążyć pozostałych sędziów, bo będzie ich więcej do orzekania. Sami sędziowie nie są jednak tak optymistyczni. Uważają, że to załamie system zarządzania. I przewidują, że na orzeczników może spaść znacznie więcej papierologii.

08.06.2022

Dentysta wpisze ciążę do rejestru? Lekarze boją się niejasnych przepisów

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Informacje o ciąży będzie wpisywał do rejestru zdarzeń medycznych lekarz na podstawie przeprowadzonego badania – twierdzi resort zdrowia. I przekonuje, podobnie jak część lekarzy, że nie ma mowy o nowych obowiązkach w tym zakresie dla lekarzy dentystów czy radiologów. Jednak według części środowiska taka interpretacja nowego rozporządzenia nie jest oczywista.

08.06.2022

KE: Żadne pieniądze nie trafią do Polski bez zmian w sądach

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Zapewniam, że żadne pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki te reformy nie zostaną podjęte - powiedziała we wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Po zatwierdzeniu KPO Komisja poinformowała, że dokument ten zakłada, że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa do końca czerwca, a to otworzy jej w lipcu drogę do wniosku o pieniądze.

07.06.2022

W UE będą wspólne zasady kształtowania płacy minimalnej

Prawo pracy

Płace minimalne we wszystkich krajach Unii Europejskiej mają gwarantować pracownikom godny poziom życia - taką zasadę zawiera porozumienie zawarte przez negocjatorów Rady UE i Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych standardów dotyczących płacy minimalnej, które mają obowiązywać w całej Wspólnocie.

07.06.2022

TK: Niekonstytucyjny brak możliwości wpisu na listę adwokatów asystentów z Prokuratorii Generalnej

Prawnicy

Przepis Prawa o adwokaturze nie dający możliwości wpisu na listę adwokatów bez wymogu odbycia aplikacji doktorów prawa wykonujących obowiązki asystenta radcy Prokuratorii Generalnej jest sprzeczny z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. - Ustawodawca pomijając osoby w istocie podważył ich przydatność do wykonywania zawodu adwokata - stwierdził TK.

07.06.2022

Wypalenie zawodowe to problem, ale zmiany przepisów nie będzie

Opieka zdrowotna

Organizacje pozarządowe w petycji skierowanej do Sejmu zwracają uwagę na poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne wynikające z coraz częściej występującego u pracowników wypalenia zawodowego. Proponują także konkretne zmiany w tym zakresie w Kodeksie pracy. Jednak resorty rodziny i zdrowia uważają, że obowiązujące przepisy są wystarczające dla zabezpieczenia zdrowia pracowników w tym obszarze.

07.06.2022

Prezydent powołał nowych sędziów wyłonionych przez neoKRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Andrzej Duda wręczył 7 czerwca akty powołania ośmiu osobom na stanowiska sędziowskie do Naczelnego Sądu Administracyjnego i jednemu do Sądu Najwyższego. Są to: Paweł Wojciechowski do SN, oraz Tomasz Bąkowski, Bogdan Witold Fischer, Sylwester Szczepan Golec, Mariusz Jerzy Golecki, Karol Franciszek Kiczka, Piotr Paweł Korzeniowski, Piotr Niczyporuk, Jacek Pruszyński - do NSA.

07.06.2022

RPO: Edukacja domowa także dla ucznia za granicą

Zarządzanie oświatą

Nie da się wskazać przepisów, które ograniczają edukację domową w ramach polskiego systemu oświaty wyłącznie do osób mieszkających w Polsce - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do ministra edukacji. W odpowiedzi MEiN tłumaczy, że zgodę na naukę poza szkołą można wydać tylko w odniesieniu do uczniów tej szkoły

07.06.2022

Sąd oddalił skargę RPO w sprawie zgody na połączenie Orlen-Polska Press

Rynek Ochrona konkurencji

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgody prezesa UOKiK na połączenie Orlen-Polska Press. Uzasadniając wyrok, sędzia podkreślił, że na gruncie prawa o ochronie konsumentów nie można brać pod uwagę kryteriów pozaekonomicznych.

07.06.2022

Ukraińcy z wojenną traumą dostaną psychologiczne wsparcie

Pacjent Opieka zdrowotna Ukraina

W ramach programu pilotażowego powstaną ośrodki, w których Ukraińcy i ich rodziny doświadczający negatywnych dla zdrowia psychicznego skutków wojny, otrzymają pomoc. Będzie to około 200 tys. pacjentów, u których zdiagnozowano reakcję na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Pilotaż ma kosztować 18,75 mln zł.

07.06.2022

KUL będzie współpracował z włoską uczelnią medyczną

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Polska i Włochy zacieśnią współpracę akademicką - szczególnie w odniesieniu do działalności Katolickie Uniwersytetu Lubelskiego. , który zawarł porozumienia z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza” oraz Agencją Badań Medycznych i Polikliniką Gemelli. O współpracy akademickiej dyskutowali we wtorek ministrowie edukacji Włoch i Polski.

07.06.2022

CBA skontrolowało na Uniwersytecie Szczecińskim rozbudowę systemu informatycznego

Finanse publiczne Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zakończyli kontrolę na Uniwersytecie Szczecińskim. W jej trakcie ujawnili nieprawidłowości polegające m.in. na nieprzeprowadzeniu niezależnej wyceny świadczenia oraz analizy przyszłych kosztów związanych z utrzymaniem systemu przez władze uczelni przed zawarciem umowy.

07.06.2022

Badanie: Co piąty Polak codziennie stresuje się w pracy

Prawo pracy

W trakcie pandemii na wielu pracowników spadła większa niż dotychczas odpowiedzialność zawodowa, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu odczuwanego przez nich stresu. Jak wynika z badania „People at Work 2022: A Global Workforce”, co piąty Polak przyznaje, że codziennie doświadcza stresu w pracy.

07.06.2022

Powiaty: Wzrost kwoty bazowej nie pokryje kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej

Samorząd terytorialny Prawnicy

Związek Powiatów Polskich uważa, że zaproponowany w przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzrost kwoty bazowej w 2023 roku nie pozwoli na pokrycie w pełni zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Prowadzenie punktów pomocy prawnej to zadanie zlecone powiatu.

07.06.2022

UODO ukarał firmę za niezgłoszenie utraty świadectwa pracy

Prawo pracy RODO

Organ nadzorczy nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie 16 tys. zł na firmę z branży motoryzacyjnej. Powodem takiej decyzji było niezgłoszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na utracie świadectwa pracy pracownika. Decyzja nie jest prawomocna a spółka odwołała się do sądu.

07.06.2022