Wymogi dot. zamówień in-house sprawiają trudności

Zamówienia publiczne

W wyniku wprowadzenia nowych zasad dot. udzielania zamówień in-house samorządowcy obawiają się, iż zostaną pozbawieni możliwości zlecania swoim spółkom takich zadań jak odśnieżanie, koszenie czy...

23.09.2016