Izba przypomina o tym „w związku z rozpowszechnianiem w środowisku nieprawdziwych informacji przez bliżej nieznane osoby jakoby diagności z wykształceniem niemedycznym (biolodzy, biotechnolodzy, chemicy, lekarze weterynarii etc.) mogli być pozbawieni prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”.

Samorząd diagnostów podkreśla, że rola wszystkich osób, bez względu na wykształcenie, tworzących i budujących diagnostykę laboratoryjną w Polsce, jest niepodważalna, a zawód diagnosty laboratoryjnego jest zawodem o podstawowym znaczeniu dla zdrowia i życia obywateli, włączonym do grupy zawodów zaufania publicznego. 

Rozwój nauk medycznych, podnoszenie poziomu jakości i ścisłej współpracy z lekarzem w opiece nad pacjentem wymaga tego, by proces kształcenia diagnostów laboratoryjnych zapewnił zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej, teoretycznej oraz umiejętności pozwalających na świadczenie czynności diagnostycznych. 

Warunki te zapewnia system kształcenia oparty na jednolitych pięcioletnich studiach na kierunku analityka medyczna opartych na standardach kształcenia  (na wzór kształcenia do zawodu lekarza czy aptekarza). Dlatego samorząd diagnostów laboratoryjnych zabiega by w przyszłości prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego mogli otrzymywać tylko absolwenci kierunku analityka medyczna oraz lekarze posiadający specjalizacje z dziedzin medycyny laboratoryjnej.

Źródło: www.kidl.org.pl