Hospicjum powstaje przy Łopuskiego 8, będzie zajmować jednokondygnacyjny budynek, przed którym  przygotowanych zostanie 28 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz tereny zielone. Opieką nad chorymi zajmie się etatowy personel medyczny, wspomagany przez grupę wolontariuszy.

Placówka będzie miała prawie 300 mkw powierzchni, 12 pokoi i 20 łóżek dla pacjentów. Obejmie także opieką domową kolejnych 40 podopiecznych. Hospicjum będzie dysponować pełnym zapleczem medycznym, sanitarnym i kuchennym. Zakupiony zostanie również sprzęt medyczny, taki jak łóżka szpitalne, łóżko-wanny, pompy infuzyjne oraz koncentratory tlenu.

-  Hospicjum będzie również miejscem spotkań wspólnoty ludzi czynnie działających w ruchu hospicyjnym oraz przestrzenią na działalność informacyjną i szkoleniową dla rodzin chorych - wyjaśniała prezes stowarzyszenia „Victoria” dla Osób z Chorobami Nowotworowymi w Kołobrzegu Joanna Grab.

Projekt, którego realizacja trwa od 2014 roku wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowia”. Koszt inwestycji to ponad 1,7 mln zł. Unijna pomoc to 864 tys. zł. 


Źródło: www.wzp.pl