W czwartym miesiącu inwestycji ekipy Budimeksu, który jest głównym wykonawcą rozbudowy, finalizują wykopy i stabilizację gruntu pod fundamenty, można już zobaczyć powstające pierwsze elementy konstrukcyjne nowych budynków.

Najbardziej zawansowane są prace związane ze stawianiem budynku techniczno-garażowego, który poza główny węzłem cieplnym (z będącą awaryjnym źródłem ciepła dla kompleksu kotłownią olejową) i stacją uzdatniania wody, pomieści także stację dezynfekcji szpitalnych ścieków, stację transformatorową i miejsca postojowe dla karetek. 

Na dachu tego obiektu znajdzie się system paneli fotogalwanicznych, energia elektryczna pozyskana tym sposobem posłuży do zasilania zewnętrznego oświetlenia w całym kompleksie.

Obecnie budynek ma już strop nad częścią piwnic, trwa montaż żelbetowych elementów stropowych nad pozostałą częścią oraz roboty związane ze wznoszeniem ścian pierwszej kondygnacji. Zakończenie prac budowlanych przy tym obiekcie nastąpi w maju 2017. W lipcu 2017, po zainstalowaniu wyposażenia technicznego, umieszczone tu węzły cieplny i wodny oraz podczyszczalnia ścieków zostaną włączone do szpitalnych sieci.

 Także w lipcu 2018 ma zostać zamontowany nowej generacji agregat prądotwórczy z tak zwanym zasilaczem bezprzerwowym (UPS-em) i zbiornikiem paliwa, który będzie dla szpitala awaryjnym źródłem prądu, uruchamiającym się automatycznie w przypadku awarii miejskiej sieci elektrycznej. Agregat jest kontenerowy, stanie w pobliżu nowej bramy głównej lecznicy.   

Szybko postępują też prace przy budowie nowego gmachu głównego lecznicy. Trwa między innymi zbrojenie i pierwsze betonowanie płyty fundamentowej, parkingu/garażu wielopoziomowego, gdzie odbywa się betonowanie pierwszych stóp fundamentowych, oraz budynku administracyjno-aptecznego, przy którym trwają prace ziemne i zbrojarskie.

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu rozpoczęła się w styczniu 2017. Realizacja inwestycji potrwa 36 miesięcy, w jej wyniku powstanie nowy kompleks lecznicy, a liczba łóżek zwiększy się dwukrotnie. Koszt całej inwestycji to 500 mln zł.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl