Rafał Baranowski w swojej praktyce koncentruje się na transakcjach fuzji i przejęć, private equity, joint-ventures, jak również na zagadnieniach prawa korporacyjnego oraz prawa energetycznego, w szczególności w sektorze ropy i gazu.
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w realizacji największych i najbardziej kompleksowych transakcji M&A, private equity oraz transakcji w sektorze ropy i gazu w Polsce, jak również licznych transakcji międzynarodowych, w tym w Europie Zachodniej i Środkowej, na Bliskim Wschodzie i w Azji.
Do jego klientów należą fundusze private equity oraz wiodące na rynku krajowym i międzynarodowym spółki prowadzące działalność w wielu branżach, w tym w branży biotechnologicznej, telekomunikacyjnej, w mediach, w sektorze obronnym oraz sektorze ropy i gazu.
Rekomendowany przez EMEA Legal 500 w kategorii prawo korporacyjne/fuzje i przejęcia.

Paweł Piotrowski w swojej pracy koncentruje się na prawie papierów wartościowych, prawie spółek oraz na transakcjach typu private equity i M&A.
Posiada 15 lat doświadczenia w realizacji największych transakcji z zakresu rynków kapitałowych w Polsce.
Brał udział w przygotowaniu ofert publicznych spółek polskich oraz zagranicznych, transakcjach fuzji i przejęć spółek publicznych oraz prywatnych. Do jego klientów należą emitenci oraz banki inwestycyjne i fundusze private equity.
Rekomendowany przez Chambers Europe oraz Best Lawyers w kategorii rynki kapitałowe.

Karolina Dunin-Wilczyńska w swojej praktyce koncentruje się na projektach z zakresu prawa papierów wartościowych, jak również prawa spółek oraz fuzji i przejęć.
Posiada ponad 15 lat doświadczenia w realizacji najbardziej kompleksowych transakcji z zakresu rynków kapitałowych w Polsce.
Brała udział w przygotowaniu ofert publicznych spółek polskich oraz zagranicznych, w tym pierwszych ofert publicznych, ofert na prawach poboru, ofert typu scrip dividend, działając przede wszystkim po stronie emitentów z sektora bankowego, energetycznego, paliwowego oraz ubezpieczeń, jak również transakcjach typu dual listing. Reprezentowała emitentów w związku z emisjami wysokooprocentowanych obligacji.


Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2000 prawników obsługujących klientów w 38 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.