Zgodnie z uchwałą sejmiku pierwsze trzy obiekty zostaną sprzedane za 5 procent wartości rynkowej, czwarta, dzierżawiona przez PAKS, zostanie sprzedana po pełnej cenie rynkowej.
Uchwała radnych to odpowiedź na starania prezydenta miasta Tychy w sprawie kupna gruntów a także udziałów województwa w spółce Megrez, prowadzącej szpital w Tychach. Teraz kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwały przez sejmik w sprawie sprzedaży udziałów przez województwo śląskie.

- Prace nad przejęciem szpitala wojewódzkiego trwały wiele miesięcy, negocjacje nie były łatwe, tym bardziej cieszę się z podjętej przez radnych sejmiku decyzji. Dziękuję za zaufanie i obiecuję, że zrobimy wszystko, by szpital się rozwijał, a pacjenci otrzymywali w nim opiekę na najwyższym, europejskim poziomie. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to kosztowało miliony złotych i wiele pracy, ale jesteśmy na to gotowi, bo zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas sprawą priorytetową – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Opieką medyczną świadczoną przez Megrez objęci są przede wszystkim mieszkańcy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Posiadanie przez miasto całego pakietu udziałów pozwoli na zaangażowanie większych środków finansowych w opiekę medyczną nad lokalną społecznością. Zamknięcie tej transakcji ułatwi województwu śląskiemu skoncentrowanie się na prowadzeniu jednostek o znaczeniu strategicznym, mającym kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia medycznego pacjentów z całego regionu.

Spółka Megrez prowadzi szpitali w Tychach od 2012 roku. Jej udziałowcem od początku był samorząd województwa śląskiego, potem również miasto Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński. 

Źródło: www.slaskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]