Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2017 – 2019. Systemy i urządzenia potrzebne do tego celu dostarcza firma Comarch. Projekt jest realizowany przy współpracy z Urzędem Miejskim w Zabrzu.

Pacjenci, którzy wezmą udział w pilotażu, na czas realizacji projektu otrzymają między innymi 8 nowoczesnych rejestratorów EKG – Comarch PMA. Urządzenia pozwalają na ciągłe wykonywanie wielodniowych badań z zachowaniem wysokiej jakości sygnału. 

W realizacji projektu pomoże także pięćdziesiąt aparatów Comarch HMA zbierających informacje z urządzeń peryferyjnych (takich jak pulsoksymetr czy pikflometr) i transmitujących dane do Centrum Telemonitoringu Kardio-Med Silesia oraz Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w przychodni iMed24 w Krakowie, a także pięćdziesiąt aparatów Cardiodial – małych, przenośnych urządzeń pozwalających w wygodny sposób wykonywać badanie EKG.

Projekt realizowany będzie przez 18 miesięcy. W tym czasie odbędzie się kwalifikacja, badania wstępne i włączenie pacjentów do świadczenia usługi zdalnej opieki. Monitoring stanu zdrowia obejmie cztery grupy pacjentów: kardiologicznych, pulmonologicznych, diabetologicznych oraz osób po przebytym udarze mózgu. 

Rozwiązania składające się na Miasto Zdrowia będą przypominać między innymi o zażyciu leków. Osoby objęte pilotażem zyskają też możliwość skorzystania z funkcji „przycisk życia”, alarmującej odpowiednią placówkę medyczną w przypadku zagrożeniu zdrowia lub życia pacjenta. W trakcie projektu realizowany będzie indywidualny dobór zestawu narzędzi do schorzenia pacjenta. W sumie planowany czas monitoringu wszystkich grup pacjentów wyniesie od dwunastu do piętnastu miesięcy.

W przypadku wykrycia przez urządzenia telemedyczne nieprawidłowego rytmu pracy serca odpowiedni fragment zapisu EKG przesłany będzie do krakowskiego Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, działającego w placówce leczniczej iMed24 lub do mieszczącego się w Śląskim Parku Technologii Medycznych Centrum Telemedycznym KMS. Personel medyczny pełni całodobowe dyżury, zgodnie z przyjętymi procedurami medycznymi i w razie potrzeby podejmuje natychmiastową interwencję. 

Dane uzyskane w ramach przeprowadzonych badań pozwolą zgromadzić informacje o stanie zdrowia mieszkańców. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu sześciomiesięcznej usługi zdalnej opieki pacjenci zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety. Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą zebrać opinie na temat oferowanego rozwiązania.

Zabrze, obok Suwałk, Łodzi i Płocka jest kolejnym miastem, w którym prowadzony jest pilotażowy projekt Miasto Zdrowia. Oprócz usługi zdalnej opieki w ramach pilotaży realizowane są również usługi zdalnej pielęgniarki, zdalnej położnej, zdalnej rehabilitacji i profilaktyki. Obecnie z usług składających się na Miasto Zdrowia korzysta niemal 3500 osób w całej Polsce. 
 

Źródło: www.um.zabrze.pl

 [-OFERTA_HTML-]