Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka prasowa ASzWoj Monika Lewińska, rozporządzenie MON, które przywraca tytuł oficera dyplomowanego, nadany po raz ostatni w 2002 r., wejdzie w życie we wtorek. Tytuł będzie nadawany absolwentom podyplomowych studiów operacyjno-taktycznych.

"Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne (PSOT) są przeznaczone dla oficerów Wojska Polskiego w stopniu kapitana. Ich program został rozszerzony z trzech do czterech semestrów. Kandydatów do kształcenia w Akademii będzie nadal kierował Departament Kadr MON, ale dodatkowo władze Akademii planują wprowadzenie egzaminów wstępnych, weryfikujących wiedzę kandydatów. Następnie ich umiejętności będą rozwijane podczas standardowych zajęć akademickich, sesji, gier decyzyjnych i ćwiczeń dowódczo-sztabowych. W bieżącym roku akademickim czterdziestu żołnierzy rozpoczęło edukację na tych studiach i za dwa lata będą pierwszymi, którzy uzyskają tytuł +oficera dyplomowanego SZ RP+" - poinformowała Lewińska.

Podkreśliła, że jest to nawiązanie do czasów Wyższej Szkoły Wojennej (1919-46), "w której nadawano tytuł oficera dyplomowanego, a która słynęła z doskonałej metodyki kształcenia i wybitnych dowódców, mentorów młodszych kadr wojskowych, takich jak np. gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba".

Projekt rozporządzenia MON w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy zawodowych trafił do uzgodnień pod koniec 2016 r. W tym dokumencie, podpisanym już przez szefa MON Antoniego Macierewicza i opublikowanym 6 marca w Dzienniku Ustaw, przewidziano wprowadzenie czterech takich terminów zapisywanych bezpośrednio po stopniu wojskowym. Są to: oficer dyplomowany Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (skrót: "dypl. SZ RP", czyli np. dla pułkownika byłoby to "płk dypl. SZ RP"), pilot (w skrócie "pil."), nawigator oraz nawigator naprowadzania (w obu przypadkach skrót "nawig.").

[-DOKUMENT_HTML-]

Wprowadzenie tych tytułów – jak napisano w uzasadnieniu projektu – ma podkreślić szczególną rolę, jaką mają dla wojska kwalifikacje uzyskiwane na wspomnianych studiach.

Nadawanie tytułu oficera dyplomowanego rozpocznie się od oficerów, którzy rozpoczęli studia podyplomowe na ASzWoj począwszy od roku akademickiego 2016/17. Pozostałe tytuły mają otrzymać absolwenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, którzy pierwszy stopień oficerski otrzymają podczas najbliższej promocji.

Tytuł oficera dyplomowanego (początkowo oficera Sztabu Generalnego, np. płk SG) w II Rzeczpospolitej przysługiwał absolwentom Wyższej Szkoły Wojennej. W PRL otrzymywali do absolwenci Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a od 1990 r. – absolwenci Akademii Obrony Narodowej, przekształconej w 2016 r. w ASzWoj.

Ostatni tytuł oficera dyplomowanego nadano w AON w 2002 r. Wynikało to z wygaszania pochodzącej z 1965 r. ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym i objęcia uczelni podległych MON zapisami Prawa o szkolnictwie wyższym, co nastąpiło w 2005 r. Wprowadzono wówczas na uczelniach, także w AON, podział na studia licencjackie i magisterskie. W związku z tą samą reformą dęblińska "szkoła orląt" utraciła prawo do nadawania tytułów zawodowych pilota i nawigatora.

Przywrócenie tytułu oficera dyplomowanego MON zapowiadało w 2016 r., przy okazji prac nad ustawą, która przekształcała AON w ASzWoj. Odpowiedzialny za wyższe szkolnictwo wojskowe wiceszef MON prof. Wojciech Fałkowski mówił wtedy, że tytuł będzie brany pod uwagę przy awansach na najwyższe stopnie wojskowe, od majora wzwyż.

Program dwuletnich podyplomowych studiów operacyjno-taktycznych obejmuje zagadnienia sztuki wojennej, taktyki, teorii działań operacyjnych, szkolenia dowództw i wojsk oraz strategii.

Podstawę prawną do wprowadzenia nowych tytułów wojskowych dała nowelizacja ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, którą uchwalono przy okazji tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Na podstawie innej ustawy, o powszechnym obowiązku obrony, w wojsku istnieją już tytuły podchorążego i kadeta, nadawane – odpowiednio – kandydatom na oficerów i podoficerów. (PAP)