Narodowe Centrum Nauki i PAN z kolejnym wsparciem dla naukowców z Ukrainy

Szkolnictwo wyższe

W wyniku ataku Rosji na Ukrainę ponad dwa miesiące temu do Polski, wraz z setkami tysięcy uchodźców, przyjechali również pracownicy uczelni i instytutów badawczych. Są to głównie kobiety wraz z ich dziećmi. Według szacunków obecnie w Polsce przebywa od 3 do 6 tysięcy ukraińskich naukowców. Niektórzy mają szanse na kontynuowanie pracy naukowej.

23.05.2022

W dniu wymiaru sprawiedliwości Iustitia rusza z promocją rządów prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

„Rządy Prawa Wspólna Sprawa” – pod takim hasłem sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" będą rozmawiać w poniedziałek z Polakami. 23 maja to Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Z tej okazji Stowarzyszenie rozpoczyna oficjalnie realizację ogólnopolskiego projektu, którego celem jest promocja idei, o której mowa w haśle projektu, zwłaszcza wśród osób mniej aktywnych w tym obszarze.

23.05.2022

Samorządy proponują 31 zmian, które mogą pomóc uchodźcom

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Ukraina

Oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i mieszkalnictwo - w tych dziedzinach, zdaniem samorządowców, potrzeba pilnej interwencji, także prawnej, aby poprawić sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce. Zespół doraźny ds. uchodźców wojennych komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnej zgłosił pakiet 31 niezbędnych zmian w prawie.

23.05.2022

Nowe funkcjonalności w Portalu Informacyjnym Sądów będą, ale niekoniecznie szybko

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Apetyt wzrasta w miarę jedzenia - także na nowe rozwiązania w zakresie e-doręczeń, czyli Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Wygląda jednak na to, że prawnicy będą musieli na to jeszcze poczekać, bo podstawą muszą być odpowiednie zmiany legislacyjne. Chodzi m.in. o biuro podawcze, kalendarz pełnomocnika, e-komunikację z sądowym sekretariatem.

23.05.2022

Nie ma pieniędzy, więc nakazy dla sprawców przemocy nie do sądów rodzinnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ministerstwo Sprawiedliwości chciało, by wydziały rodzinne zajmowały się nakazami i zakazami związanymi z natychmiastową izolacją sprawców przemocy domowej. To budziło spore emocje wśród sędziów rodzinnych, którzy argumentowali, że i tak są obciążeni, i to pilną pracą. Resort jednak zmienił plany i zwiększenia kognicji nie będzie. Piszemy o tym w najnowszym Legal Alercie.

23.05.2022

Rząd chce usprawnić eksportowe ubezpieczenia - przez wojnę największe wypłaty od 30 lat

Prawo gospodarcze Ukraina

Z powodu wojny w Ukrainie ubezpieczenia eksportu przeżywają obecnie trudny czas. Takiej skali wypłat nie było od 30 lat. Rząd szykuje więc zmiany, które mają odformalizować procedury oraz usprawnić wypłaty z umów ubezpieczenia i gwarancji. Dzięki temu system ma się "odkorkować". KUKE dostosowuje też swoje procedury do tej sytuacji, by klienci mogli jak najszybciej otrzymać odszkodowania.

23.05.2022

Obywatel Ukrainy może przebywać w Polsce, ale podróżować po strefie Schengen - nie

Prawo pracy Prawo unijne Ukraina

W polskiej specustawie rząd nie przewidział automatycznego wydawania obywatelom Ukrainy, którym przyznała ona prawo legalnego pobytu w Polsce, dokumentów pobytowych, w tym wiz czy zezwoleń na pobyt i kart pobytu. Uniemożliwia im to podróżowanie po krajach Schengen, nie tylko w celach prywatnych, ale także służbowo. Konieczna jest szybka zmiana prawa – alarmują prawnicy.

23.05.2022

Podwójne opodatkowanie zagranicznych spadków coraz większym problemem

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Zasady opodatkowania spadków pochodzących z zagranicy wymagają pilnej naprawy. Bez nowelizacji przepisów, w wielu przypadkach trzeba płacić podwójny podatek – za granicą i w Polsce. To duży problem – poza granicami Polski mieszka już niemal 20 milionów Polaków. Tematem zainteresowali się właśnie posłowie, czas teraz na działanie Ministerstwa Finansów.

23.05.2022

Lekarze nie chcą odpowiadać karnie za błędy. Muszą przekonać do tego ministra sprawiedliwości

Prawo karne Zawody medyczne

Lekarze nie chcą ponosić odpowiedzialności karnej za błędy medyczne, bo do wielu z nich dochodzi przez złą organizację systemu ochrony zdrowia. Tymczasem kierowane przez Zbigniewa Ziobro Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzać kary i nie zgadza się nawet na zwolnienie z nich sygnalistów zgłaszających zdarzenia niepożądane. Jest jednak odosobnione w swoim stanowisku.

23.05.2022

Premier ostrzega, że ustawa o likwidacji Izby Dyscyplinarnej może nie odblokować unijnych funduszy

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Mam nadzieję, że wprowadzane poprawki nie zmienią ustawy o Sądzie Najwyższym na tyle, że wyjdzie ona poza ramy naszego kompromisu z Komisją Europejską w sprawie KPO - powiedział Mateusz Morawiecki. I dodał, że jeśli tak się stanie, winę będą musieli ponieść ci, którzy do tych zmian w projekcie doprowadzili. Projektem, wraz z przyjętymi w czwartek przez komisję poprawkami, w środę zajmie się Sejm.

22.05.2022

Sejm w środę zajmie się doręczeniem na skrytki pocztowe i bezpieczeństwem w ruchu drogowym

Administracja publiczna

Sejm zbiera się na posiedzenie plenarne 25 i 26 maja br., aby zająć się zmianą swojego regulaminu oraz omówić stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Możliwe jest też przedyskutowanie i uchwalenie prezydenckiej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak również - zmiany Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, autorstwa senatorów.

22.05.2022

Prokurator Parchimowicz uniewinniony przez sąd dyscyplinarny

Prawnicy

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym uznał, iż prokurator Krzysztof Parchimowicz nie popełnił przewinienia dyscyplinarnego poprzez złożenie oświadczenia, iż żądanie wyjawienia do jakich organizacji i stowarzyszeń należy prokurator jest niezgodne z Konstytucją - poinformowało Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.

21.05.2022

TourBus od czerwca znowu w drodze - cel przybliżanie Konstytucji

Wymiar sprawiedliwości

W sobotę 4 czerwca ze Słupska wyruszy TourBus, czyli rozpocznie się Toru de Konstytucja - projekt Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Druga edycja poświęcona będzie nie tylko Konstytucji, ale także Unii Europejskiej. A prawom człowieka i prawom obywatela poświęcona będzie też sama inauguracja. Podczas pierwszej edycji TourBus dojechał do 84 miejscowości.

21.05.2022

Kolejne zmiany w ustawie ukraińskiej, tym razem w sprawie pustostanów i pracy

Samorząd terytorialny Ukraina

W przyszłym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przedstawić projekt zmian ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Znajdą się w nim rozwiązania dotyczące rynku pracy, opieki nad dziećmi, kursów językowych, a także zagospodarowania przez samorządy pustostanów. Projekt jest już w wykazie prac legislacyjnych rządu.

21.05.2022

Izba Dyscyplinarna zdecyduje o dalszym zawieszeniu sędziego Juszczyszyna

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w poniedziałek 23 maja br. zajmie się ponownie sprawą sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna. Chodzi o zawieszenie w czynnościach służbowych, które nastąpiło w toku postępowania dyscyplinarnego. Obok zarzutu przekroczenia uprawnień, prokuratura zarzuca sędziemu popełnienie wykroczenia drogowego.

21.05.2022

Nie można zabronić budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Środowisko Budownictwo

Na podstawie samego zgłoszenia można wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, jeżeli jest ona związana z istnieniem budynku mieszkalnego na nieruchomości. Do tego przygotowywana nowelizacja ma uprościć procedurę budowy oczyszczalni ścieków, a także doprecyzowane zostaną dotychczasowe obowiązki gmin, także w zakresie ewidencjonowania i sprawozdawczości.

21.05.2022

Przychodnie specjalistyczne kupią leki w hurtowniach, a stomatolodzy - znieczulenie

Farmacja

W sobotę 21 maja wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych wraz z nowelizacją. Za ich sprawą przychodnie specjalistyczne będą mogły robić pełne zakupy w hurtowniach farmaceutycznych, ale przede wszystkim stomatolodzy zakupią znieczulenie.

21.05.2022

Całoroczny dom letniskowy może zwolnić z konieczności zapłaty podatku

Domowe finanse PIT

Zakup domku letniskowego z pieniędzy po sprzedaży innej nieruchomości spełnia przesłankę realizacji własnych celów mieszkaniowych. Można więc w takiej sytuacji skorzystać ze zwolnienia podatkowego - potwierdza to skarbówka. Ważne jest tylko, by domek letniskowy nie służył jedynie do rekreacji. Musi się nadawać do mieszkania całorocznego.

21.05.2022

Nie zawsze opłaca się wcześniejsza spłata kredytu

Rynek i konsument Finanse

Rosną raty kredytów hipotecznych i kredytobiorcy, których na to stać, chętnie pozbywają się całości lub części zadłużenia, spłacając zadłużenie przed terminem. W przypadku starszych kredytów może to być obwarowane dodatkowymi warunkami. W niektórych przypadkach wcześniejsza spłata kapitału może wiązać się z dodatkową opłatą.

21.05.2022

Coraz więcej uczniów ma problemy ze wzrokiem

Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna

Co najmniej dwukrotnie wzrósł odsetek problemów ze wzrokiem u dzieci w klasach I-III – wskazują wyniki pilotażowego programu krótkowzroczności „Dobrze widzieć”. Przekroczone zostały szacunkowe dane, które obowiązywały przed pandemią – mówi prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej i Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierujący zespołem badawczym.

21.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski