UDT uzna kwalifikacje w zawodach regulowanych

BHP

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych...

03.01.2017

Główny księgowy wycenia arkusz inwentaryzacyjny

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych powinni pamiętać przy przeprowadzaniu czynności inwentaryzacyjnych, nie tylko tych związanych z końcem roku, że to główny księgowy lub wskazany przez...

03.01.2017

Obowiązuje nowy wzór ws. kaucji gwarancyjnej

Określono nowy wzór wniosku VAT-28 w sprawie kaucji gwarancyjnej składanego w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu tej kaucji....

03.01.2017

Centralne sterowanie nie służy edukacji

Centralizacja, sztywne reguły, ignorowanie potrzeby budowania kapitału społecznego to czynniki, które negatywnie odbijają się na jakości kształcenia - wynika z książki Twierdza. Szkoła w metaforze...

03.01.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski