Decyzja dotyczy  produktu o numerze serii: 703461 oraz dacie ważności: 01.2019.

Podmiotem odpowiedzialnym jst Almirall Hermal GmbH.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja od przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego o decyzji własnej dotyczącej wycofania podanej serii produktu Ivoxel.

Powodem decyzji było otrzymanie wyniku poza specyfikacją w trakcie badań stabilności w zakresie parametru: jednolitość jednostek dawkowanych.

 

 [-OFERTA_HTML-]