RPO: Co z sygnalistami w służbach mundurowych i specjalnych?

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo gospodarcze

Rząd zapowiadał możliwość zapewnienia skutecznej ochrony prawnej sygnalistów w służbach mundurowych i służbach specjalnych, którzy ujawnialiby przypadki torturowania osób zatrzymanych. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ministra pracy o aktualny etap prac legislacyjnych w tej sprawie.

07.10.2021

Ukarany za handel w niedzielę - RPO składa kasację

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Lokalny przedsiębiorca prowadzący kilka sklepów został ukarany przez sąd 2 tys. złotych grzywny za handel w niedzielę. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że kara jest krzywdząca i broni ukaranego. Do Sądu Najwyższego trafiła jego kasacja w tej sprawie. Według Rzecznika sąd źle interpretuje przepisy.

07.10.2021

Konferencja - biegły rewident działa w interesie publicznym

Rachunkowość Finanse

W dniach 13 i 14 października odbędzie się już XXII edycja Dorocznej Konferencji Audytingu. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym”. Ruszyły już zapisy. Udział w konferencji jest bezpłatny i zalicza biegłym rewidentom 14 godzin samokształcenia.

07.10.2021

MRiPS: Bliskość i opieka - rusza program rozwoju rodzinnych domów pomocy

Pomoc społeczna

Poprawa dostępności usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia to cel programu rozwoju rodzinnych domów pomocy. Od przyszłego roku w jego ramach gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie związane z tworzeniem nowych domów oraz o dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminy w związku z kierowaniem osób do tych placówek.

07.10.2021

Już niedługo składy sędziowskie w portalu informacyjnym sądu

Wymiar sprawiedliwości

Poprzez portal informacyjny sądów, podobnie jak przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, już niedługo będzie można sprawdzać raporty z losowania składu orzekającego w Systemie Losowego Przydziału Spraw (SLPS). Opcja ma być dostępna już w październiku, wystarczać będzie wybranie właściwego sądu i sygnatury sprawy.

07.10.2021

Sąd skaże, policja zatrzyma i doprowadzi - MS chce zrezygnować z wezwań do odbycia kary

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Część skazanych unika stawienia się do odbycia kary, mimo przesłanego przez sąd wezwania. Teraz sytuacja może ulec zmianie, bo Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by sądy od razu wydawały polecenie zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego. A, że w dobie pandemii sporo spraw rozpatrywanych jest bez udziału oskarżonego, może on nie wiedzieć, że został skazany, na ile i kiedy trafi do więzienia.

07.10.2021

Związki zawodowe chcą lepszego dostępu do zakładów, pracodawcy mówią o zagrożeniach

Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO

Związki zawodowe chcą, by ich przedstawiciele nie będący pracownikami w danym zakładzie pracy mieli wstęp na jego teren, by np. prowadzić agitację związkową. Przeciwni są pracodawcy, którzy wskazują na BHP, tajemnicę przedsiębiorstwa, a nawet ryzyko szpiegostwa przemysłowego. Zdaniem prawników, ten obszar powinien zostać uregulowany. Tylko gdzie: w ustawie czy w prawie zakładowym.

07.10.2021

Starsze pozwolenie na budowę już raczej nie do ruszenia

Administracja publiczna Budownictwo

Obecnie można podważyć ważność pozwolenia na budowę tylko w ciągu 5 lat, a następnie przez 30 lat wolno wystąpić jedynie o stwierdzenie, że zostało wydane z naruszeniem prawa. Ale nawet jeżeli do tego faktycznie doszło, to i tak pozostanie ono w obrocie prawnym. Skarżący będzie mógł ubiegać się co najwyżej o odszkodowanie. Pozwolenia ponad 30-letnie są już nie do ruszenia.

07.10.2021

Pracownik nie poniesie konsekwencji za pracę na czarno – także w przeszłości

Ordynacja PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Pierwsza wersja Polskiego Ładu zakładała, że od 2022 roku konsekwencje nielegalnego zatrudniania przejdą na nieuczciwych pracodawców. Sejm zdecydował jednak, że pracownik nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji także „wstecz”. Pracownicy będą mogli więc ujawniać, że byli zatrudnieni na czarno w 2021 roku i w latach wcześniejszych. Dzięki temu nie zapłacą podatku.

07.10.2021

Bycie członkiem zarządu to przede wszystkim odpowiedzialność

Spółki Prawo gospodarcze

Działania podejmowane przez członków zarządu mogą ich narazić na ryzyko poniesienia dotkliwej odpowiedzialności. Odpowiadają bowiem nie tylko za bieżące funkcjonowanie kierowanego przez siebie podmiotu. Przepisy prawa przewidują, że w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółki odpowiadają swoim majątkiem za jej zobowiązania wobec wierzycieli i zaległości podatkowe.

07.10.2021

Senat: Korupcja jako przestępstwo urzędnicze karane surowiej

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Senackie Komisje - Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracowały w środę nad ustawą zmieniającą kodeks karny. Nowelizacja poszerza katalog przestępstw, których popełnienie przez burmistrzów, prezydentów miast czy parlamentarzystów będzie grozić surowymi sankcjami m.in. obligatoryjną utratą pracy, a także dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych - w przypadku recydywy.

06.10.2021

TSUE: Izba Dyscyplinarna ma być zawieszona, wniosek Polski oddalony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE oddaliła w środę wniosek Polski o uchylenie postanowienia z 14 lipca 2021 roku, którym nakazano natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To oznacza, że powinnno ono być wykonane. W tle jest perspektywa kar za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tej decyzji.

06.10.2021

MEiN informuje o wsparciu finansowym dla studentów

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga to formy bezzwrotnego wsparcia. Środki na ich wypłatę uczelnie otrzymują co miesiąc z budżetu państwa na podstawie planu określonego na początku każdego roku kalendarzowego. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę dotyczącą wsparcia finansowego dla studentów.

06.10.2021

MF wyróżniło największych podatników CIT za 2020 rok

Ordynacja CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Firmy i podatkowe grupy kapitałowe, które zapłaciły największy podatek CIT w 2020 roku, odebrały wyróżnienia z rąk ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Resort co roku prezentuje listę dużych podatników CIT. Wśród podatników indywidualnych najwyższy podatek zapłacił ING Bank Śląski.

06.10.2021

Coraz trudniej być podatnikiem, ale nadzieje na lepsze marne

Rachunkowość Doradca podatkowy

Prawo podatkowe jest coraz bardziej skomplikowane. Poruszanie się w gąszczu uchwalanych na ostatnią chwilę przepisów skutecznie komplikuje życie podatników, ale także obsługujących ich księgowych i doradców podatkowych. Niestety, w najbliższym czasie trudno spodziewać się poprawy sytuacji – to główne wnioski z zakończonej właśnie konferencji Podatkowy Rollercoaster.

06.10.2021

Lewiatan: Firmom coraz trudniej znaleźć i utrzymać pracownika

Rynek Prawo pracy

Stopa bezrobocia spadła we wrześniu br. do 5,6 proc. W porównaniu z analogicznym miesiącem przed rokiem była niższa o 0,5 pkt proc., a w stosunku do sierpnia – obniżyła się o 0,2 pkt proc. - szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jednak zdaniem Konfederacji Lewiatan, podstawowym problemem pracodawców jest utrzymanie stabilności zatrudnienia i pozyskanie nowych pracowników.

06.10.2021

MRiPS: Bezrobocie we wrześniu niższe niż przed miesiącem

Rynek Prawo pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu br. wyniosła – według szacunków – 5,6 proc. To mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. W tym czasie o prawie 25 tys. zmniejszyła się także liczba zarejestrowanych bezrobotnych – poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. We wrześniu br. – według wstępnych danych – pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 121,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

06.10.2021

Rzecznik TSUE: Państwa mogą czasowo przywracać kontrole na granicach

Administracja publiczna Prawo unijne

Według rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE Henrika Saugmandsgaarda Oe w ściśle określonych warunkach państwo członkowskie Unii Europejskiej może wprowadzić kontrole na swoich granicach, które są wewnętrznymi granicami strefy Schengen, na dłużej niż sześć miesięcy. Zdaniem Rzecznika nie można tego robić wielokrotnie.

06.10.2021

Nowe narzędzie internetowe dla nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Komisja Europejska uruchamia nowe narzędzie internetowe dla nauczycieli, które ma im ułatwić refleksję nad wykorzystywaniem technologii cyfrowych w pracy pedagogicznej. Ma pomóc nauczycielom w ocenie kompetencji cyfrowych i określeniu obszarów, w których potrzebują dalszego szkolenia i wsparcia.

06.10.2021

Compliance w Polsce 2021 - wkrótce poznamy wyniki badania

Prawo gospodarcze Compliance

Jak wygląda zarządzenie zgodnością w Polsce w 2021 roku, czy nadal króluje w dużych spółkach giełdowych? Jaki jest stan świadomości organizacji o systemach informowania o nieprawidłowościach i prawach sygnalistów? Czy compliance oficerów wspierają programy komputerowe? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać już 14 października podczas bezpłatnej konferencji online.

06.10.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski