ZNP apeluje do Prezydenta o weto ws. Lex Czarnek

Zarządzanie oświatą

Mirosław Kozik, młody nauczyciel z ZNP Oddział Pszczyna i przewodniczący Klubu Młodego Nauczyciela Okręgu Śląskiego ZNP przygotował petycję online do prezydenta w sprawie zawetowania lex Czarnek. Wskazuje w niej, że bez reakcji Prezydenta zmiany doprowadzą do paraliżu szkoły i zwiększenia biurokracji.

08.11.2022

Nauczyciela nie można zmusić do podawania leków, nawet w krytycznych sytuacjach

Zarządzanie oświatą

Opiekę nad uczniem przewlekle chorym lub z niepełnosprawnością w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Nauczyciel w wyjątkowych sytuacjach może podawać uczniowi leki, np. adrenalinę w wypadku wystąpienia szoku anafilaktycznego, ale nie można go do tego zmusić. Tak wynika z obwieszczenia ministra zdrowia.

08.11.2022

MRiPS: W październiku 2022 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc.

Rynek Prawo pracy

W październiku 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. – wynika z wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jak podało we wtorek ministerstwo, w porównaniu do miesiąca poprzedniego, liczba osób poszukujących pracy, spadła o 4,2 tys. i wyniosła 797,5 tys.

08.11.2022

Praca, kredyt i inflacja. Finansowe wyzwania pracowników - badanie Pracuj.pl

Domowe finanse Prawo pracy

Wpływ inflacji i rosnących rat kredytów na postawy zawodowe Polaków nie przestaje rosnąć. Blisko 8 na 10 badanych Pracuj.pl dostrzega, że ich wynagrodzenie starczy na mniej niż rok temu. Z kolei co trzeci ma oszczędności pozwalające utrzymać się bez pracy maksymalnie dwa miesiące. Trudno się więc dziwić, że 44 proc. respondentów odbyło w ciągu roku rozmowę w sprawie podwyżki.

08.11.2022

Zagraniczny dział HR może odpowiadać za popełnienie wykroczenia w Polsce

Prawo pracy HR

Działy HR zlokalizowane poza granicami naszego kraju, działające w imieniu pracodawcy, to dziś dość powszechna praktyka, zwłaszcza w międzynarodowych korporacjach. Ryzyko odpowiedzialności karnej za wykroczenia popełnione przez pracowników działających poza granicami Polski wobec pracowników działających w Polsce jest niewielkie, jednak może się zdarzyć.

08.11.2022

Wykonanie zastrzyku z adrenaliny będzie udzieleniem pierwszej pomocy

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Pierwszą pomocą będzie wykonanie zastrzyku z adrenaliny. To zmiana, której oczekiwali pacjenci oraz rodzice dzieci zagrożonych wstrząsem anafilaktycznym. Ma to uregulować nowelizacja ustawy o ratownictwie. Obecnie szkoły i przedszkola mają wątpliwości dotyczące tego, kto i na jakich zasadach jest uprawniony do podania dziecku zastrzyku, Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenia w tej sprawie.

08.11.2022

Raport: Strach przed kontrolą utrudnia korzystanie z ulg

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Co trzeci przedsiębiorca nie wie, z jakich ulg podatkowych może skorzystać. Aż 16 proc. badanych nie korzysta, bo obawia się kontroli lub nie ufa organom podatkowym. Spośród wdrożonych od 2022 r. ulg, największym zainteresowaniem wśród ankietowanych przedsiębiorców cieszą się ulgi: na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, na robotyzację oraz na ekspansję.

08.11.2022

Pensje ratowników medycznych są gwarantowane - porozumienia niczego tu nie zmienią

Zawody medyczne

Problemy finansowe podmiotów leczniczych – pogłębiane chociażby przez wzrost cen energii – powodują konieczność poszukiwania oszczędności w kosztach działalności. Jednak nigdy oszczędności te nie mogą być generowane poprzez zmniejszenie pracownikom poziomu gwarantowanych im wynagrodzeń. Tego rodzaju problemy coraz częściej dotykają ratowników medycznych, których sytuacja prawna jest niejednoznaczna.

08.11.2022

Sędziowie już wnoszą pozwy w sprawie swoich wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy

Trzecia z rzędu próba ustalenia wynagrodzeń, tym razem na 2023 rok, dla sędziów, prokuratorów, referendarzy i asesorów niezgodnie z przepisami ich ustaw może się skończyć licznymi pozwami. Pierwsze - dotyczące jeszcze 2022 r. - już wnoszą sędziowie, przygotowują się do tego też prokuratorzy. Podkreślają przy tym, że łamanie ich praw może skończyć się deprecjonowaniem zawodów i odejściami z nich.

08.11.2022

Nawet gdy auto wolno traci na wartości, polisa GAP ma sens dla leasingobiorcy

Transport Ubezpieczenia

Ceny używanych samochodów idą w górę. Ma to konsekwencje także dla użytkowników nowych aut. Do niedawna pojazdy traciły na wartości niemal od razu po wyjechaniu z salonu samochodowego, dziś ten spadek wartości jest kosmetyczny. Wpływa to na ubezpieczenie GAP, które zabezpiecza właściciela samochodu na wypadek utraty wartości auta.

08.11.2022

Azbest utknął na dachach, potrzeba kolejnych 50 lat

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Rząd założył, że azbest z polskich dachów zniknie do 2032 roku. Już wiadomo, że do tej daty trzeba dołożyć pół wieku. Powodem niskiego zainteresowania programem wymiany azbestu są nieskuteczne rozwiązania prawne oraz nieatrakcyjne warunki finansowe. Monitorowanie postępów usuwania azbestu utrudniały nierzetelne dane w Bazie Azbestowej, a także kulejąca inwentaryzacja wyrobów azbestowych.

08.11.2022

Pracodawca ma badać, czy zaświadczenie od lekarza z zagranicy spełnia wymogi polskiego prawa

Prawo pracy BHP Prawo unijne

To na polskim pracodawcy zatrudniającym cudzoziemca, który pracę będzie wykonywał spoza Polski, spoczywa obowiązek oceny przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników pod kątem zapewnienia im wyższego poziomu ochrony – twierdzi Główny Inspektorat Pracy. Zdaniem prawników, pracodawcy nie mają narzędzi, by ocenić, czy zaświadczenie wystawione za granicą spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa.

08.11.2022

Prawie 5 tys. lekarzy ubiega się o przyjęcie na specjalizacje

Zawody medyczne

W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 5639 poprawnych formalnie wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 4482 osoby zostały zakwalifikowane na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 3218 w ramach rezydentury i 1264 w trybie pozarezydenckim - poinformowało Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

07.11.2022

Atak na platformę zamówień publicznych, ale dane bezpieczne

Zamówienia publiczne Administracja publiczna RODO

Informujemy, że od godziny 09:07 mamy atak (DDOS) z zewnętrznych serwerów na infrastrukturę Platformy e-Zamówienia i aktualnie podejmowane są niezbędne działania mające na celu przywrócenie prawidłowości działania Platformy - taki komunikat pojawił się w poniedziałek na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. A także zapewnienie, że nie doszło do wycieku danych.

07.11.2022

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mają być tańsze

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Zmiana zasad odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tak by były tańsze dla odbiorców oraz skrócenie okresu wymaganego doświadczenia zawodowego dla świadczących te usługi to niektóre zmiany zaproponowane przez resort rodziny i polityki społecznej. Obecnie rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia.

07.11.2022

UOKiK piętnuje narzucanie opłat dostawcom sieci handlowych

Rynek Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji

Opłaty okołosprzedażowe pobierane przez sieci handlowe od dostawców nie zawsze są legalne - zwraca uwagę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W opublikowanym raporcie urząd przypomina, że ukarał już spółkę Eurocash za takie praktyki, a w toku są postępowania wobec sieci Auchan, Żabka, Carrefour, Dino i Selgros.

07.11.2022

Organizacje branżowe jednoczą się przeciw zapaści na rynku nieruchomości

Budownictwo

Dziesięć organizacji branżowych związanych z rynkiem nieruchomości apeluje o wprowadzenie rozwiązań zmniejszających skalę zapaści, jaka czeka rynek pracy związany z sektorem mieszkaniowym. Proponują m.in. przywrócenie ulgi budowlanej na wynajem, wprowadzenie rozwiązań ułatwiających nabycie mieszkań młodym rodzinom, czy zmianę programu „Czyste Powietrze”.

07.11.2022

Zmiany w wymogach kwalifikacyjnych dla dyrektorów polskich szkół za granicą

Zarządzanie oświatą

Stanowisko dyrektora, wicedyrektora i stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo w przypadku nauczyciela akademickiego.

07.11.2022

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 15 listopada w Warszawie

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy

VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 15 listopada 2022 r. w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Jego główne tematy to: 10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, Konwencja w sytuacjach kryzysowych, przyszłość Konwencji w Polsce oraz edukacja włączająca szansą dla wszystkich. Wydarzeniu patronuje medialnie serwis Prawo.pl.

07.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski