Kary za propagowanie pedofilii coraz wyższe, a szwankuje ich nieuchronność

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Już wkrótce w życie mają wejść zmiany Kodeksu karnego podwyższające górną granicę kary za produkcje treści pornograficznych z przetworzonym wizerunkiem dzieci, propagowanie pedofilii oraz publiczne prezentowanie treści pedofilskich. Prawnicy podkreślają, że pedofilię trzeba skutecznie karać, ale - jak dodają - odstrasza nie surowość, a jej nieuchronność, z czym nadal są problemy.

29.04.2023

Na maturę prosty kalkulator i cyrkiel

Zarządzanie oświatą

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej co roku ogłasza listę przyborów, które mogą mieć ze sobą maturzyści na egzaminie dojrzałości. Niektóre przybory musi zapewnić szkoła np. dostęp do słownika ortograficznego na języku polskim, a także karty ze wzorami na egzaminie z matematyki.

29.04.2023

Śmierć już nas nie rozłączy – cyfrowe wskrzeszenie wyzwaniem dla ochrony danych

Nowe technologie RODO Prawo unijne

Sztuczna inteligencja (AI) pozwoli na wskrzeszanie zmarłych, a konkretniej na tworzenie ich cyfrowych imitacji. To kolejne wyzwanie dla ustawodawcy, bo będzie musiał zdecydować, czy takie działanie narusza dobra osobiste lub przepisy o ochronie danych osobowych. Obecnie, z prawnego punktu widzenia, zagadnienie ochrony danych osoby zmarłej i jej prywatności pozostaje nierozwiązane.

29.04.2023

Wyrwa w drodze, uszczerbek w aucie, a kto zapłaci?

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Drogi

Jeśli mimo zachowania ostrożności i przepisowej prędkości kierowca uszkodził samochód z powodu złego stanu nawierzchni, to może żądać naprawienia szkody od zarządcy drogi, ale dochodzenie odszkodowania nie jest proste. Wiele zależy od tego, czy dobrze udokumentujemy szkodę i wykażemy, że do uszkodzenia pojazdu doszło w tym konkretnym miejscu, za które odpowiada zarządca.

29.04.2023

Niefrasobliwy kuracjusz dopłaci do pobytu w sanatorium

Pacjent Opieka zdrowotna

Kuracjusz, który zrezygnuje z pobytu w sanatorium przed końcem turnusu, zapłaci za niewykorzystane dni z własnej kieszeni, według cennika. Sanatoria w regulaminach zabezpieczają się w ten sposób przed niefrasobliwymi pacjentami, których pobyt finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. „Gapowe” płaci też kuracjusz, który spóźni się na turnus.

29.04.2023

Prezydent podpisał ustawę. System orzeczniczy jest na progu wydolności

Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Niektóre orzeczenia o niepełnosprawności, automatycznie przedłużane w pandemii i w stanie zagrożenia epidemicznego, stracą ważność już z końcem tego roku, pozostałe w 2024 r. Nikt nie jest w stanie oszacować, ile osób zgłosi się po nowe do zespołów orzekających. Te, już zauważają znaczny wzrost składanych wniosków. A pieniędzy wystarczy zespołom do czerwca, najdłużej do sierpnia.

28.04.2023

Rusza nabór wniosków do programu „Doktorat wdrożeniowy”

Szkolnictwo wyższe

Wkrótce rusza nabór wniosków w ramach nowej odsłony programu „Doktorat wdrożeniowy”. Inicjatywa umożliwia jednoczesne prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym. Wnioski w nowej edycji będą przyjmowane do 5 czerwca.

28.04.2023

Przez błąd w systemie, tysiące PIT-28 trzeba będzie poprawić?

PIT Rachunkowość

Udostępniony przez Ministerstwo Finansów w systemie e-deklaracji automatyczny formularz PIT-28 przez długi czas zawierał poważny błąd. System automatycznie odliczał bowiem składkę zdrowotną od przychodów z najmu, czego, zgodnie z prawem, robić nie powinien. Problem dotyczy osób, które płacą ryczałt z działalności gospodarczej i od najmu. MF jednak twierdzi, że błędu nie ma.

28.04.2023

Rok 2023 pod znakiem zmian w Kodeksie pracy

Prawo pracy BHP HR

W 2023 roku weszły w życie dwie nowelizacje Kodeksu pracy. Pierwsza – powszechnie znana pod nazwą pracy zdalnej, bo na stałe wprowadziła to rozwiązanie znane z pandemii, ale też długo oczekiwane przez pracodawców przepisy umożliwiające im kontrolę trzeźwości pracowników. I druga – wdrażająca dwie unijne dyrektywy zawierające wiele propracowniczych rozwiązań, zwłaszcza dla rodziców dzieci do lat 8.

28.04.2023

Prezydent podpisał ustawę o systemie homologacji pojazdów

Administracja publiczna Transport

Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na unijnym rynku, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne - to cele ustawy, która dostosuje polskie prawo do przepisów m.in. Unii Europejskiej, jeśli chodzi o system homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Ustawa została podpisana przez prezydenta.

28.04.2023

100 tys. mieszkań w stolicy bez prawa do gruntu - jest projekt, jak to zmienić

Nieruchomości

W stolicy ponad 100 tys. mieszkań w 99 spółdzielniach nie ma uregulowanego stanu prawnego. Chodzi o grunty na starych osiedlach wybudowanych w czasach PRL-u. Od lat trwają próby wyprostowania tej sytuacji, ale kończyły się zawsze fiaskiem. Teraz mamy kolejne podejście. Tym razem nad przepisami pracuje resort rozwoju. Władze spółdzielni chwalą propozycje, ale uważają, że same uregulowania to za mało.

28.04.2023

Wójt nie musi już sporządzać informacji z wykonania budżetu za I półrocze

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nie będą musiały już w tym roku sporządzać informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Takie zmiany przynosi ogłoszona 27 kwietnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw tzw. ustawa deregulacyjna. Znowelizowane przepisy zakładają, że nie będzie już obowiązku sporządzania dwóch innych sprawozdań.

28.04.2023

Zwolnienia i bezpłatne urlopy to droga do niższej emerytury

Emerytury i renty Prawo pracy Finanse

Chcesz mieć wysoką emeryturę – pracuj legalnie i długo. O wysokości wypłat, które będą wpływały co miesiąc na twoje bankowe konto, gdy przejdziesz na emeryturę, decyduje kilka czynników. Najważniejsze jest jednak to, ile zgromadziłeś na swoim indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS, czyli ile składek i w jakiej wysokości tam wpłynęło. Trzeba też uważać ze zwolnieniami lekarskimi.

28.04.2023

Zasiłek pogrzebowy waloryzowany jak emerytury i renty - projekt

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. waloryzacji zasiłku pogrzebowego na takich samych zasadach, na jakich są waloryzowane m.in. renty i emerytury, przewiduje komisyjny projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Komisja do Spraw Petycji, która jest jego autorem, uznała, że po 12 latach „zamrożenia” kwoty zasiłku pogrzebowego konieczne jest wprowadzenie systemowych zmian.

28.04.2023

Będzie wsparcie finansowe dla rolników poszkodowanych przez masowy import zboża z Ukrainy - jest kolejne rozporządzenie

Rynek Prawo gospodarcze

Rząd przyjął pakiet rozporządzeń, który ma wprowadzić rozwiązania pozwalające na przyznanie wsparcia finansowego rolnikom, którzy ucierpieli na skutek masowego importu m. in. zbóż oraz nasion oleistych z terenu Ukrainy. Pomoc ma objąć także poszkodowanych przez zeszłoroczną katastrofę ekologiczną na rzece Odrze. Pojawił się także projekt rozporządzenia, które modyfikuje listę portów tranzytowych.

28.04.2023

Prosument lokatorski korzystniej rozliczy koszty energii

Rynek i konsument

Już niedługo właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, będą mogli składać wnioski o otrzymanie statusu prosumenta lokatorskiego i wypłacanie wynagrodzenia za energię bezpośrednio na wskazane konto. Rada Ministrów przyjęła na ostatnim posiedzeniu przepisy o rozliczeniach prosumenta lokatorskiego, które znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

28.04.2023

Zatrudniając ponownie pracownika zwykle nie trzeba „zapisywać” go do PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Jeśli w trakcie poprzedniego zatrudnienia pracodawca „zapisał” pracownika do PPK, przyjmując go ponownie do pracy, nie będzie musiał zawierać dla niego kolejnej umowy o prowadzenie PPK. Chyba, że w międzyczasie zmienił instytucję finansową. Wówczas dokonywanie wpłat do PPK musi być poprzedzone zawarciem dla niej nowej umowy o prowadzenie PPK.

28.04.2023

Malarskie hobby daje przychody z praw majątkowych. To nie działalność gospodarcza

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Co do zasady, w rocznym PIT trzeba wykazać wszystkie zarobione pieniądze i rozliczyć podatek od wszystkich dochodów – także z zarobków z pracy hobbystycznej. Z najnowszej interpretacji podatkowej wprost wynika, że przychody ze sprzedaży obrazów malowanych hobbystycznie należy traktować jako pochodzące z praw majątkowych, a nie z działalności gospodarczej.

28.04.2023

Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika

Prawo pracy BHP Prawo unijne

„Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika” - pod takim hasłem 28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy chce, by był okazją do zastanowienia się nad przekazem konwencji oraz przeanalizowania, w jakim stopniu zawarte w nich zapisy są realizowane, przestrzegane i promowane – zarówno na poziomie krajowym, jak i przedsiębiorstw.

28.04.2023