Pijemy nowocześnie, a ustawa alkoholowa z PRL-u

Opieka zdrowotna

Spożywamy tyle samo alkoholu w przeliczeniu na głowę co w latach 80., ale są to inne trunki. Kiedyś 70 proc. stanowiła wódka, dziś prawie tyle samo pijemy piwa. Eksperci twierdzą, że potrzebna jest nowa ustawa alkoholowa. Ta obowiązująca została uchwalona w PRL-u i nie uwzględnia aktualnych problemów np.: sprzedaży alkoholu przez internet

06.03.2019

Apel o większą jawność w planowaniu przestrzennym

Samorząd terytorialny

Organizacje miejskie i Sieć Obywatelska Watchdog są zdania, że do uporządkowania przestrzeni w miastach niezbędna jest wiedza mieszkańców o negocjacjach władz z inwestorami. Powinni mieć dostęp do dokumentów i informacji na ten temat.

06.03.2019

RPO protestuje przeciwko "teatralnym" zatrzymaniom

Prawo karne Prokuratura Policja

Liczne ostatnio zatrzymania osób pełniących obecnie lub w przeszłości ważne funkcje publiczne, czy zajmujące wysokie stanowiska w dużych firmach mają "teatralny" charakter i są nieadekwatne do potrzeb i zagrożeń, jakie mogą być z tym związane - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. I podkreśla, że sądy często uznają takie spektakularne zatrzymania za niezasadne.

06.03.2019

Doradcy podatkowi wspierają bezpieczny start w biznesie

Doradca podatkowy

Dużym zainteresowaniem cieszy się akcja samorządu doradców podatkowych dla świeżo upieczonych przedsiębiorców. W ramach programu „Start biznes” eksperci bezpłatnie doradzają, w jaki sposób najkorzystniej rozliczać się z fiskusem. W akcji bierze już udział ponad 500 kancelarii doradztwa podatkowego.

06.03.2019

UODO nie podobają się ustne zlecenia przelewów na poczcie

RODO

Podawanie w placówkach Poczty Polskiej w obecności innych osób danych osobowych niezbędnych do przelewu ogranicza prywatność zarówno dokonującego przelew, jak i odbiorcy przelewu. W ten sposób dochodzi do łamania przepisów o ochronie danych osobowych. Zdaniem prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych trzeba zrezygnować z takiej usługi, albo zmienić zasady przyjmowania zleceń.

06.03.2019

Skreślenie z listy uczniów uregulowane w statucie

Problemy z poprawnym skreśleniem ucznia z listy uczniów często weryfikowane są przez sądy także dlatego, że taki mechanizm wpisano w postępowanie administracyjne mocno związane z tym działaniem – tłumaczy prof. Antoni Jeżowski. Dlatego ważne jest, by tę kwestię uregulować bardzo szczegółowo.

06.03.2019

Podwyżki dla pracowników albo paraliż sądów - zapowiada "Solidarność"

Wymiar sprawiedliwości

Przedstawiciele Kancelarii Premiera mają w ciągu dwóch tygodni przedstawić związkowcom propozycje rozwiązania problemu wynagrodzeń dla pracowników sądów i prokuratur. NSZZ "Solidarność", która zorganizowała "Ostatki u premiera", domaga się dodatkowo 450 zł podwyżki i zapisów w budżecie na 2020 r. umożliwiających zmiany w systemie płac.

06.03.2019

Etatowi lekarze weterynarii nie zastąpią wyznaczanych z urzędu

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Ministerstwo rolnictwa ma już projekt wzmacniający inspekcję weterynaryjną. Jednak nie chce go jeszcze upubliczniać, bo liczy jego skutki finansowe. Pewne jest, że główny lekarz weterynarii będzie sprawował nadzór nad wojewódzkimi i powiatowymi inspektorami, będzie też ich powoływał. Na razie ma nie być tzw. etatyzacji

06.03.2019

Resorty płacą na PFRON niezatrudniając niepełnosprawnych

Prawo pracy HR

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako jedyny resort w polskim rządzie nie płaci składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekraczając ustawowy 6 proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy.

06.03.2019

Normy sanitarne dla szpitali surowe, ale nie zawsze stosowane

Opieka zdrowotna

Mamy restrykcyjne przepisy dotyczące wymagań sanitarnych, jakie mają spełniać szpitale i przychodnie. Mimo to nadal działają oddziały, na których na 25 łóżek są dwie łazienki. To możliwe, ponieważ prawo pozwala szpitalom wystąpić po opinię sanepidu, czy nie zagrażają bezpieczeństwu, ta jednak dla nich nie jest wiążąca. I dlatego choć nie spełniają wymogów, nadal działają.

06.03.2019

Samorządy muszą teraz lepiej planować zadłużenie

Finanse samorządów

Po zmianie ustawy o finansach publicznych samorządy muszą teraz bardzo dokładnie planować swoje zadłużenie. Zdolność jednostki do spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych będzie brana pod uwagę przy wydawaniu opinii o kondycji finansowej danego samorządu przez regionalne izby obrachunkowe.

06.03.2019

ZUS zwraca nadpłaty składek byłym przedsiębiorcom

Ubezpieczenia społeczne HR

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność i zamknęli swoje firmy, żeby sprawdzili konta w ZUS. W całej Polsce ponad 1,6 mln płatników ma nadpłaty - część z nich można odzyskać.

06.03.2019

Adwokatura oburzona pozwem TVP przeciwko Adamowi Bodnarowi

Prawo cywilne

Pozew TVP przeciw Adamowi Bodnarowi to niezgodna ze standardami międzynarodowymi próba nacisku na niezależny i niezawisły organ i niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa obejście zapisów Konstytucji RP - stwierdziła we wtorek Naczelna Rada Adwokacka.

05.03.2019

Sędzia Dorota Zabłudowska ma wytłumaczyć się z Nagrody Równości

Wymiar sprawiedliwości

Wiceprezes gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Iustitia - według zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasoty mogła dopuścić się przewinienia polegającego na uchybieniu godności urzędu. Wezwał ją do złożenia pisemnych wyjaśnień.

05.03.2019

Związkowcy chcą tzw. emerytury stażowej

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Strona związkowa Rady Dialogu Społecznego postuluje, aby pracownik miał prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, ale osiągnięty staż pracy. Z kolei pracodawcy chcą zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

05.03.2019

W przyszły czwartek TK oceni zmiany w KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył na 14 marca br. ogłoszenie orzeczenia w sprawie przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczących sposobu powoływania sędziów-członków Rady - poinformował we wtorek TK na swojej stronie internetowej. Rozprawie ma przewodniczyć prezes Julia Przyłębska.

05.03.2019

W całym kraju manifestacje pracowników sądów i prokuratur

Wymiar sprawiedliwości

Kilka tysięcy osób przeszło ulicami Warszawy pod hasłem "Ostatki u premiera". Głównym organizatorem była NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa, ale w akcję włączyły się też inne związki. Manifestacje zorganizowane zostały też przez Ad Rem m.in. we Wrocławiu, Bytomiu i Krakowie.

05.03.2019

Rząd ma plan na wypadek twardego brexitu

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze

Rada Ministrów zatwierdziła we wtorek program przygotowań Polski do wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy wyjścia. Obejmuje on m.in. problemy związane pracą Polaków i Brytyjczyków w obu krajach, ale także zasady działania brytyjskich firm w Polsce.

05.03.2019

Będą przepisy dostosowujące rynek pracy do twardego brexitu

Rynek Prawo pracy

Uregulowanie pobytu Brytyjczyków w Polsce i gwarancji ich dostępu do rynku pracy, działalności gospodarczej i świadczeń społecznych oraz możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Wlk. Brytanii przez obywateli polskich i obywateli innych państw unijnych - projekty m.in. takich rozwiązań przyjął we wtorek rząd.

05.03.2019