MDDP, jedna z czołowych polskich firm doradztwa podatkowego, Ośrodek Studiów Fiskalnych oraz Katedra Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wspólnie zorganizowali konkurs, którego celem jest wyróżnienie najlepszych autorów prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego w roku akademickim 2019/2020. Główną wygraną w konkursie jest wizyta w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Udział w konkursie

Laureat konkursu znajdzie się się w gronie najlepszych, a z jego pracą zapoznają się eksperci prawa podatkowego ze środowisk branżowych oraz uniwersyteckich. Finaliści wezwą udział w wielkiej gali finałowej i dyskusjach panelowych, których opiekunami będą autorytety świata podatkowego. Prace magisterskie można zgłaszać już teraz na adres: konkurs@taxeverest.pl

Nagrody dla zwycięzców

Organizatorzy przewidują nagrodzenie trzech najlepszych prac magisterskich. Laureaci konkursu otrzymają również: nagrody rzeczowe, vouchery na szkolenia, a fragmenty ich prac zostaną przedrukowane w prasie branżowej, w takich tytułach jak: „Przegląd Podatkowy” czy „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”. Więcej o konkursie na stronie www.taxeverest.pl.

Zobacz również: Ważny interes podatnika przesądza o prawie do ulg >>