60 proc. lekarzy i pielęgniarek z objawami wypalenia zawodowego

Opieka zdrowotna

Aż 60 proc. personelu medycznego z Polski widzi u siebie objawy wypalenia zawodowego. Lekarze i pielęgniarki podkreślają, że stres w pracy związany jest z nadmiernym obciążeniem pracą, niskimi zarobkami i brakami w wyposażeniu.

19.11.2018

Byli prezesi krytycznie o nieudanym zjeździe radców prawnych

Prawnicy

Nadzwyczajny Zjazd zwołany zgodnie z nasza ustawą, nie odbył się, chociaż został otwarty i zamknięty. Wnioskodawcom zwołania Zjazdu nie zostały stworzone możliwości do przedstawienia swojego poglądu na sytuację w samorządzie w zakresie objętym tematem Zjazdu. Idea samorządności nie została więc dochowana, nie mówiąc już o szacunku dla innych poglądów - napisało we wspólnym oświadczeniu pięciu byłych prezesów samorządu.

18.11.2018

We wtorek pierwsze sprawy w nowej Izbie Dyscyplinarnej SN

Prawnicy

Na 20 listopada br. zaplanowano pierwsze trzy posiedzenia Izby Dyscyplinarnej dla prawników w Sądzie Najwyższym. Dwie sprawy będą rozpatrywane przez trzyosobowy skład: przewodniczący – SSN Piotr Niedzielak, sędziowie SN Małgorzata Bednarek i Jacek Wygoda.

18.11.2018

KNF: Adwokat utrudnia nadzór, to audytor oceni sytuację

Prawnicy Prawo gospodarcze

W ocenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zarzuty adwokata Romana Giertycha opublikowane na facebooku 17 listopada br. są bezpodstawne. Rzeczywisty kontekst opisanych przez niego wydarzeń został zniekształcony - czytamy w komunikacie KNF.

18.11.2018

Senat: przywrócenie prawa do sądu byłych wspólników

Prawo cywilne

Senacka Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzy we wtorek 20 listopada br. ustawę nowelizującą kodeks postępowania cywilnego, która utrzymuje swoisty przywilej wierzycieli spółek osobowych.

18.11.2018

Dera: Przejmowanie banków za złotówkę jest legalne

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP powiedział, że w sprawie nacisków przedstawicieli urzędu państwowego na przejęcie banku za złotówkę, to takie przejęcie jest zgodne z...

18.11.2018

Apel o odrzucenie przez Polskę unijnych zmian w prawie autorskim

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Organizatorzy protestów StopACTA2 zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o sprzeciw w sprawie "Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym" i podjęcie starań o odrzucenie jej w kolejnej rundzie negocjacji. 

18.11.2018

Premier zapowiada "pewne zmiany" w reformie wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

W ciągu kilku dni zaproponujemy Komisji Europejskiej pewne zmiany i mamy nadzieję, że będzie z tego zadowolona - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że liczy na kompromis w tej dziedzinie. W poniedziałek mija termin przekazania przez polski rząd wyjaśnień w sprawie zabezpieczenia ustanowionego wobec ustawy o Sądzie Najwyższym przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

17.11.2018

Na szczyt klimatyczny MS zmniejsza liczbę konwojów

Wymiar sprawiedliwości Policja

Minister sprawiedliwości zwrócił się do prezesów sądów apelacyjnych w Krakowie i Katowicach z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum konwojów podczas zbliżającego się szczytu klimatycznego w Katowicach. MSWiA chciało znaczenie więcej - zwróciło się do resortu także o ograniczenie przepustek, nie tylko z zakładów karnych ale też poprawczych.

17.11.2018

Nowela prezydenta RP: Sposób na Polexit?

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych. Celem nowelizacji ma być wprowadzenie pojęcia „utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej", które obecnie w ustawie nie występuje.

17.11.2018

Rada Legislacyjna: Domki letniskowe z najwyższymi opłatami za śmieci

Środowisko

Zdaniem Rady Legislacyjnej ustalenie maksymalnej wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami jedynie wobec właścicieli nieruchomości z domkami letniskowymi lub wykorzystywanych na cele wypoczynkowe jest niezgodne z Konstytucją - oceniła Rada projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

17.11.2018

Kodeks Etyki Adwokackiej do wymiany

Prawnicy

Latem przyszłego roku powinien być gotowy projekt zmian w zasadach etycznych dla adwokatów. Czy będzie nowelizacją obecnie obowiązującego kodeksu, czy nową kodyfikacją, jeszcze nie wiadomo. Ma jednak - w odróżnieniu od obecnego - odnosić się bezpośrednio do zachowań prawników, a zasady dotyczące prowadzenia kancelarii zostaną z niego usunięte.

17.11.2018

MF: Poprawka do ustawy o KNF bez związku z aferą

Finanse

Poprawka o przejmowaniu banków przywraca stan prawny z 2016 roku – zapewnia Ministerstwo Finansów. Związek Banków Polskich przyznaje, że gdyby nie okoliczności, nie budziłaby tak wielkich kontrowersji. ZBP chce jednak zmian w sposobie głosowania w KNF i jawności procedur. Senacka komisja zarekomendował przyjęcie ustawy bez poprawek.

16.11.2018

KRS zapewnia: nabór do SN wstrzymany

Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa zapewnia, że obecnie nie prowadzi żadnych działań związanych z drugim wyborem 11 sędziów do Sądu Najwyższego. Ma to związek z postanowieniem TSUE, który w październiku zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów po 65. roku życia.

16.11.2018

Polski rząd nie uznaje zabezpieczenia Trybunału UE

Wymiar sprawiedliwości

Polska ustawa o Sądzie Najwyższym narusza zasadę nieusuwalności sędziów i dlatego niezbędne są środki tymczasowe - potwierdza Komisja Europejska. Nie ma przesłanek do tego, aby przepisy tej ustawy zostały zawieszone do czasu wydania ostatecznego wyroku - uważa polski rząd. I podtrzymuje swoją odmowę wykonania zabezpieczenia TSUE.

16.11.2018

Śmieciówki wrócą do szkół

Kadry w oświacie

Część nauczycieli znów będzie pracować na "umowach śmieciowych". Umożliwi to poprawka wprowadzona w Karcie Nauczyciela podczas prac nad reformą szkolnictwa zawodowego. Obecnie nad ustawą pracują senatorowie, a Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada, że jeżeli przepis znajdzie się w ostatecznej wersji ustawy, zaskarży go do Trybunału Konstytucyjnego.

16.11.2018

Senatorowie zajmą się kontrowersyjną ustawą o KNF

Finanse

Senat będzie pracował nad przepisami pozwalającymi na uproszczone przejmowanie osłabionych banków. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nie poparli wniosku senatora Kazimierza Kleiny o zdjęcie z porządku obrad kontrowersyjnej ustawy o nadzorze finansowym.

16.11.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski