Prokurator skarży rejestrację dziecka dwóch kobiet

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Krakowski urząd odmówił wpisania do ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się w Wielkiej Brytanii i zgodnie z brytyjskim aktem urodzenia rodzicami tego dziecka są dwie Polki. Po wyroku NSA urząd dokonał wpisu, ale prokurator wniósł skargę w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

14.04.2019

Szwecja ściga Rosjanina, którego Polska chce uznać za uchodźcę

Prawo karne Prawo rodzinne

Szwedzki sąd wydał nakaz aresztowania Rosjanina Denisa Lisowa, który swoje trzy córki wywiózł ze Szwecji do Polski. Rosjanin przebywa obecnie w Polsce, pod opieką m.in. rzecznika praw dziecka, który zabiega o nadanie mu statusu uchodźcy. Do Polski wkrótce zapewne trafi Europejski Nakaz Aresztowania.

14.04.2019

Nauczyciele nie przerywają strajku, rząd zapewnia, że matury są bezpieczne

Kadry w oświacie

Zrobimy absolutnie wszystko, żeby te pieniądze, które nie zostały wam wypłacone w pensjach, wróciły do szkół i zostały wam wypłacone w postaci dodatków - mówił o wynagrodzeniach dla nauczycieli Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Nauczyciele nie zamierzają kończyć protestu.

13.04.2019

Gimbusy przyspieszyły upadek lokalnego transportu

Samorząd terytorialny

Wprowadzenie przewozów zamkniętych obniżyło opłacalność transportu autobusowego w wielu gminach. Obecnie autobusy szkolne także zmniejszają zainteresowanie gmin organizowaniem publicznych przejazdów. Więc w projektach zmierzających do likwidacji białych plam transportowych pojawiają się propozycje zakazów przewozów szkolnych.

13.04.2019

Małe porodówki nierentowne i niebezpieczne, ale nie ma odważnych do ich zamykania

Opieka zdrowotna

Oddziały ginekologiczno-położnicze, na których odbywa się mniej niż 400 porodów rocznie, generują nie tylko długi dla szpitali, ale też stwarzają większe ryzyko popełnienia błędów medycznych. Niestety, samorządy - zwłaszcza przed wyborami - boją się zamykać oddziały, na których poród odbywa się np. raz na kilka dni.

13.04.2019

Spadek pozycji Polski w rankingu wolności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Dopiero 39. miejsce, na 162 kraje objęte badaniem, zajęła Polska w najnowszej edycji Indeksu Wolności Człowieka – Human Freedom Index 2018. Z wynikiem 7,81 pkt. to spadek o trzy pozycje w porównaniu z poprzednią edycją. Według autorów opracowania, za ten regres odpowiada przede wszystkim pogorszenie wskaźnika wolności osobistej, w tym w dużej mierze poziomu praworządności.

13.04.2019

TK sprawę odmowy wykonania usługi rozpatrzy bez sędziego Wyrembaka

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Sędzia Jarosław Wyrembak nie znajdzie się w składzie orzekającym w sprawie zgodności z konstytucją karania za odmowę usługi ze względu na światopogląd. Powodem jest jego opinia, jeszcze jako pracownika Biura Analiz Sejmowych, w której wyraziście przedstawił swój stosunek do problemu.

12.04.2019

Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego coraz bliżej - Sejm przyjął zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Możliwość wykorzystania gotowych wzorów dokumentów elektronicznych, likwidacja obowiązku dołączenia odpisów tych pism oraz doprecyzowanie przepisów o doręczeniach, także tych elektronicznych - to tylko niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, którą w piątek uchwalił Sejm.

12.04.2019

Przetargi: skan oferty z e-podpisem nie dyskwalifikuje wykonawcy

Zamówienia publiczne

Ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. Takie stanowisko opublikował właśnie Urząd Zamówień Publicznych.

12.04.2019

ZNP: Strajk nauczycieli także w czasie przerwy świątecznej

Kadry w oświacie

Prezydium Zarządu Głównego ZNP zdecydowało w piątek, że strajk w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych będzie kontynuowany. A to oznacza, że w czasie przerwy świątecznej, czyli dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, strajkujący pracownicy również będą musieli przyjść na teren szkoły (placówki, przedszkola) i podpisać listę strajkową.

12.04.2019

Trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego bez zakłóceń

Zakończył się egzamin gimnazjalny. MEN podaje, że ostatni jego dzień przebiegał bez zakłóceń i został przeprowadzony we wszystkich szkołach. Ponad 350 tys. uczniów z 7363 szkół zdawało egzamin z języka obcego nowożytnego.

12.04.2019

Kolejnych 21 ławników trafi do Sądu Najwyższego

Wymiar sprawiedliwości

Senat wybrał w piątek 21 ławników do Sądu Najwyższego. To uzupełniająca procedura, bowiem za pierwszym razem, w maju 2018 roku udało się powołać tylko 11 ławników, na 36 miejsc wyznaczonych przez pierwszą prezes SN. Ławnicy mają orzekać w Sądzie Najwyższym na podstawie obowiązującej od 3 kwietnia 2018 r. nowej ustawy.

12.04.2019

Senat za ustawą "Emerytura plus"

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Kwotę 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł netto otrzymają emeryci i renciści w ramach programu "Emerytura plus". Senat przyjął bez poprawek ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Koszt tego rozwiązania to 10,8 mld zł.

12.04.2019

Wpłata na niezgłoszony rachunek nie będzie kosztem

VAT

We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będą tam podane również numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Zapłata na inne konto nie będzie mogła być kosztem podatkowym. Sejm przyjął w piątek nowelizację przepisów o VAT, PIT i CIT.

12.04.2019

Senat też za powołaniem Jana Nowaka na stanowisko prezesa UODO 

RODO

Senat wyraził w piątek zgodę na powołanie Jana Nowaka na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dotychczas był on dyrektorem tej instytucji. Organizacje pozarządowe i eksperci twierdzą, że nowy prezes nie ma dostatecznych kwalifikacji do pełnienia tej funkcji.

12.04.2019

Senat poparł zaostrzenie przepisów, by walczyć z wywozem leków z Polski

Farmacja

Senat przyjął w piątek bez poprawek uchwalone przez Sejm zmiany w prawie farmaceutycznym, które przewidują objęcie kryminalizacją każdego etapu procederu polegającego na nielegalnym obrocie produktami leczniczymi. To ma ukrócić nielegalny wywóz leków zagrożonych dostępnością za granicę.

12.04.2019

Rynek sekurytyzacyjny pod nadzorem KNF

Prawo gospodarcze Finanse

Senat uchwalił bez poprawek ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dostosuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia o sekurytyzacji, które jest stosowane już od 1 stycznia 2019 r. To zmiana ważna dla banków, funduszy sekurytyzacyjnych i inwestycyjnych, ubezpieczycieli oraz firm leasingowych.

12.04.2019

MEN nie ukarze małopolskiej kurator za homofobiczne wypowiedzi

MEN nie zamierza nałożyć żadnych konsekwencji na małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak, która we wpisie na Twitterze podkreśliła, że działalność na rzecz praw osób LGBT jest: „propagowaniem pedofilii”. Rzecznik praw obywatelskich interweniował w tej sprawie do MEN.

12.04.2019