Dziś ukazało się stanowisko w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Samorząd lekarski podkreśla, że zmiany polegającej na wprowadzeniu do wzoru umowy postanowienia zobowiązującego świadczeniodawców do udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych dyrektorowi oddziału Funduszu lub Prezesowi Funduszu do realizacji zadań w terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku o ich udzielenie.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie widzi uzasadnienia dla skrócenia czasu przekazywania tych informacji z 3 do 2 dni, a Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w uzasadnieniu do projektu zarządzenia nie wyjaśnił motywów wprowadzanych w tym zakresie zmian.