Chodzi o projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniające przepisy w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach  budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 


Zmianę rozporządzenia wymusiły znowelizowane przepisy

Dostosowuje on obowiązujące przepisy do zmian w prawie. Mianowicie planowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu   wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, który ma wynieść 106,0 proc. oraz wysokości minimalnego  wynagrodzenia za pracę, które w 2020 r. wynosi 2600 zł. Zmienione rozporządzenie uwzględnia również nowelizację  ustawy  o  minimalnym wynagrodzeniu  za  pracę z 19  lipca  2019  r., zgodnie z którą od  1  stycznia 2020 r. z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę został wyłączony dodatek za staż pracy.

Czytaj więcej: Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r. – zmienią się stawki wynagrodzenia zasadniczego

W związku z tym w załączniku nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia w tabeli 1 minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego  w kategoriach zaszeregowania I-XXI wynoszą odpowiednio 1450 zł - 3200  zł (obecnie 1350  zł  - 3000 zł), natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego 3370 zł - 9430 zł (obecnie 2970 zł - 9030 zł). Oznacza to wzrost minimalnych stawek od ok.  6,7 proc. do ok.  14,2 proc., maksymalnych stawek od ok. 4,4 proc. do ok.  13,5 proc. Z kolei w tabeli 2 minimalne  kwoty  wynagrodzenia  zasadniczego w kategoriach zaszeregowania I-XIX  wynoszą odpowiednio 1450  zł - 2770  zł  (obecnie  1350  zł  -   2570  zł), a maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego 3370  zł - 7410  zł (obecnie 2970  zł  - 7010 zł). Oznacza to wzrost minimalnych stawek od ok. 7,4 proc. do ok.  14,2 proc., a maksymalnych - od ok.  5,7 proc. do ok.  13,5 proc.

 


Minimalne stawki w górę

Jak twierdzi resort rodziny, pracy i polityki społecznej, w tabelach zaproponowano podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania o 100 zł oraz w kolejnych kategoriach (od II do XXI) o 200 zł. W   odniesieniu do górnych maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego zaproponowano podniesienie ich o 400 zł, a stawki są ustalone powyżej 2600 zł.

Czytaj również: Dodatek stażowy nie wlicza się już do wynagrodzenia za pracę

- Pozwala to na ustalenie pracownikowi uprawnionemu jedynie do wynagrodzenia zasadniczego, gwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru wyłącznie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i  świadczenia pracownicze  zaliczone  do  wynagrodzeń osobowych, w tym premie,  nagrody  i  dodatki  do wynagrodzenia – tłumaczą autorzy projektu. Zapewniają, że podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia  zasadniczego  (w tym  minimalnej stawki w I kategorii  zaszeregowania) nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych, tj. mieścić się będzie w ramach planowanych limitów  wynagrodzeń  dla  poszczególnych jednostek. Natomiast podwyższenie  maksymalnych  stawek wynagrodzenia zasadniczego w tabelach  nie  spowoduje  automatycznego wzrostu wynagrodzeń  pracowników, pozwoli to na ustalenie wyższych wynagrodzeń w przyszłości.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia. Co ważne, miesięczne stawki wynagrodzenia  zasadniczego będą miały zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2020 r.