Jak sprawdzić czy pracownik będzie lojalny

HR

Jedną z ważniejszych cech, jakie musi posiadać pracownik, jest lojalność. Jeśli bowiem pracodawca poniesie koszty rekrutacji, szkoleń, a ten odejdzie przy pierwszej, nowej ofercie pracy – firma...

23.05.2018

FPP apeluje o wstrzymanie kontroli umów zleceń

Ubezpieczenia społeczne

- W obliczu podpisanego porozumienia z NSZZ Solidarność niepokoi nas przyspieszenie kontroli ZUS w sprawie ozusowania umów zleceń. Dochodzą do nas informacje, że część postępowań jest kierowana do...

23.05.2018

Piątek bogaty w wydarzenia o RODO

W piątek 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Tego dnia Ministerstwi Cyfryzacji zaprasza na dzień otwarty, a Uniwersytet Kardyanała Stefana Wyszyńskiego na...

23.05.2018

Co biznes może zyskać na RODO?

Małe i średnie firmy

W ogólnym poruszeniu wokół RODO mówi się głównie o nowych obowiązkach i karach. Zapomina się przy tym, że nowe przepisy mogą przynieść szereg korzyści nie tylko osobom fizycznym, ale i...

23.05.2018

Tylko duże podmioty zainteresowane POZ PLUS

W pierwszym terminie do konkursu na realizację pilotażu opieki koordynowanej w POZ, czyli tzw. POZ PLUS zgłosiły się przede wszystkim duże podmioty – podaje Porozumienie Zielonogórskie. - Jednym z...

23.05.2018

"Rozstrzygnięcia" TK mogą już być publikowane

W środę 23 maja weszła w życie nowelizacja przewidująca ogłoszenie trzech niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r. Nowa ustawa nazywa je...

23.05.2018

Nauczyciel nie będzie zastępował pielęgniarki

Leki poda uczniom pielęgniarka, co przesądzi zapis regulujący opiekę medyczną w szkołach. O większe zaangażowanie nauczycieli w opiekę nad uczniem przewlekle chorym apelowały organizacje zrzeszające...

23.05.2018

Weszła w życie nowelizacja ważna dla sędziów

Dzisiaj, tj. 23 maja weszła w życie nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmiany zakładają m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy...

23.05.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski