Za „śpiącym policjantem” nie można przyśpieszać

Administracja publiczna Policja

Na lokalnych drogach jest coraz więcej progów zwalniających. Cześć kierowców krytykuje to rozwiązanie. Wskazują też na problem z ich oznakowaniem. Resort infrastruktury rozwiewa wątpliwości jak zachować się po przejechaniu progu i stwierdza, że rozpoczynające się przed nim ograniczenie prędkości nadal obowiązuje.

02.02.2019

Do teatru z dzieckiem na własne ryzyko

Rynek i konsument Administracja publiczna

O ile możliwe jest powstanie regulacji prawnej w zakresie przypisywania kategorii wiekowej filmom wyświetlanym w kinach, o tyle może być to trudne w przypadku przedstawień teatralnych. Minister kultury i dziedzictwa narodowego wyjaśnia, że to na dyrektorze instytucji kultury spoczywa obowiązek podejmowania decyzji dotyczących repertuaru.

02.02.2019

Deglomeracja? W Niemczech duże miasta też rosną najszybciej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Deglomeracja w rozumieniu rozproszenia siedzib urzędów centralnych po kraju nie zawsze wpływa na zrównoważone tempo rozwoju miast różnych wielkości – wynika z analizy Forum Obywatelskiego Rozwoju. Sytuacja w podawanych jako pozytywny przykład Niemczech świadczy, że małe miasta wyludniają się, mimo przenoszenia tam urzędów centralnych.

02.02.2019

Skarga nadzwyczajna sposobem na sprzeczne wyroki spadkowe

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd dwukrotnie i do tego rozbieżnie rozstrzygnął, kto ma prawo do spadku - stwierdził rzecznik praw obywatelskich. A ponieważ uznał, że sytuacji tej nie da się naprawić dostępnymi narzędziami prawnymi, postanowił skierować skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego o stwierdzenie nieważności drugiego postanowienia.

02.02.2019

SN oczekuje odpowiedzi Trybunału UE na swoje pytania

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien nadal zajmować się pytaniami prejudycjalnymi polskiego Sądu Najwyższego - stwierdził prezes SN kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski w odpowiedzi na pytanie TSUE.

02.02.2019

Senat przyjął ustawę „Mama 4 plus”

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Matki, które wychowały czworo i więcej dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Ustawę, uchwaloną w czwartek 31 stycznia br. przez Sejm bez poprawek przyjął w piątek Senat. Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 roku.

01.02.2019

SN: Sędzia Zaradkiewicz nie uczestniczył w rozprawie bo był chory

Prawnicy

Sędzia Sądu Najwyższego prof. Kamil Zaradkiewicz nie stawił się na pierwsze zwołane z jego udziałem posiedzenie 31 stycznia br., w którym był sprawozdawcą w pięciu skargach kasacyjnych. Powód: choroba uniemożliwiająca przybycie. Tyle, że dwaj pozostali sędziowie ze składu orzekającego nie byli o tym zawiadomieni.

01.02.2019

K&L Gates pomogła wygrać spór z dostawcą ekranów na autostradę A2

Prawnicy Prawo gospodarcze

Kancelaria K&L Gates skutecznie reprezentowała chińską spółkę budowlaną China Overseas Engineering Group Co., Ltd (COVEC) w sporze sądowym z podwykonawcą - niedoszłym dostawcą ekranów akustycznych na budowie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią.

01.02.2019

Więcej czasopism z punktowanymi artykułami

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki chce złagodzić przepisy dotyczące listy punktowanych czasopism, to szansa dla polskich publikacji z zakresu nauk humanistycznych, w tym także prawniczych. Obecnie obowiązujące przepisy mocno ograniczają listę czasopism, co utrudni naukowcom rozwój.

01.02.2019

RPO: Nie unikniemy debaty o równości kobiet i mężczyzn w prawie emerytalnym

Ubezpieczenia społeczne

Do rzecznika praw obywatelskich trafiają skargi mężczyzn, którzy czują się dyskryminowani zróżnicowaniem wieku emerytalnego według płci. Zdaniem RPO nie jest to przejaw dyskryminacji, a wiek emerytalny kobiet jest z wielu względów uzasadniony. Stwierdza jednak, że względy społeczne nie mogą przesłaniać argumentacji prawnej, w tym unijnego standardu równości.

01.02.2019

Będzie wyższy VAT na czasopisma naukowe

VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad uporządkowaniem VAT - ma temu pomóc nowa matryca stawek. Nie będzie już podziału na książki papierowe i elektroniczne - w obu przypadkach stawka VAT wyniesie 5 proc. Zmiany uderzą jednak rykoszetem czasopisma specjalistyczne - podatek wzrośnie tu do 8 proc.

01.02.2019

Może być mniejsza różnica w opłatach za odpady

Samorząd terytorialny Środowisko

Osoby, które nie segregują śmieci, miały płacić cztery razy wyższą stawkę, niż segregujący. Ministerstwo Środowiska zaproponuje jednak zmniejszenie tej różnicy do dwukrotności. Chodzi o zapis w konsultowanym cały czas przez resort projekcie tzw. ustawy śmieciowej.

01.02.2019

Urząd może skontrolować, czym palimy w piecu

Samorząd terytorialny Środowisko

Kontrolą domowych pieców zajmuje się straż miejska, a tam, gdzie jej nie ma – wyznaczony urzędnik. Przedstawiciele władzy mogą wejść do domu, przesłuchać domowników i pobrać próbki z kotła. Większość interwencji to wynik zgłoszeń mieszkańców zaniepokojonych czarnym dymem. Kary za palenie czym popadnie są znaczne.

01.02.2019

Diagności laboratoryjni dostaną klauzulę sumienia, choć o nią nie proszą

Zawody medyczne

Diagnosta laboratoryjny – powołując się na klauzulę sumienia – będzie mógł odmówić wykonania badania. Zmienić się mają także przepisy, zgodnie z którymi to szpital czy przychodnia będzie musiał poinformować pacjenta, gdzie indziej może uzyskać świadczenie, którego ze względu na sprzeciw sumienia, odmówił lekarz lub pielęgniarka.

01.02.2019

(Nie)precedensowy wyrok warszawskiego sądu w sprawie telemarketingu

Prawo gospodarcze RODO

W wydanym niedawno wyroku warszawski sąd uznał, że pierwszy telefon telemarketer może wykonać bez zgody abonenta. Jeśli jednak rozmowa będzie kontynuowana po usłyszeniu "tak", będzie bezprawna - ostrzegają prawnicy. Branża telemarketingu wiąże jednak z tym wyrokiem pewne nadzieje.

01.02.2019

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2019 rok

Finanse publiczne

Budżet na 2019 rok przewiduje wzrost dochodów, ale także wyższe wydatki państwa. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

31.01.2019

Objaśnienia do MDR wydane - kary za brak raportu nie tak od razu

Ordynacja

Ministerstwo Finansów opublikowało w czwartek wieczorem objaśnienia w zakresie raportowania schematów podatkowych. To najwyższy czas, w czwartek właśnie upływa termin raportowania pierwszych schematów. Ciągle wiele osób ma wątpliwości, co trzeba raportować.

31.01.2019

RPO: Psychicznie chorych leczyć w szpitalach, nie w więzieniach

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Osoby w ciężkim stanie choroby psychicznej nie mogą trafiać do jednostek penitencjarnych, skazani chorujący psychicznie, a stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia swojego i innych, którym więzienna służba zdrowia nie może zapewnić właściwych świadczeń lekarskich, powinni otrzymywać obligatoryjnie przerwę w karze i trafiać do zakładu psychiatrycznego

31.01.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski