Konkurs, organizowany przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich podmiotów leczniczych, które rozwijają praktyki nakierowane na jak najlepszy efekt zdrowotny i poprawę doświadczenia pacjentów, czyli tzw. Value Based Health Care (VBHC).

Szpitale i placówki medyczne mogą zgłaszać swoje inicjatywy i projekty w 4 kategoriach:

  • zarządzania jakością
  • zarządzanie kapitałem ludzkim
  • organizacja przyjazna pacjentowi
  • skuteczna profilaktyka i edukacja

Laureatów wyłaniają dwa niezależne organy: Jury Preselekcyjne oraz Kapituła, w skład których wchodzą eksperci rynku medycznego – m.in. przedstawiciele administracji państwowej, podmiotów gospodarczych i fundacji.

Patronami honorowymi są: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Lekarska, Wielkopolska Izba Lekarska, Związek Powiatów Polskich, serwis Prawo.pl, Gazeta Lekarska, Dziennik Warto Wiedzieć.

Laureatów konkursu poznamy 19 marca 2020 r. podczas uroczystej gali poprzedzonej Konferencją Zmiany w Ochronie Zdrowia. Transformacja systemu w kierunku płacenia za wyniki – Value Based Healthcare w praktyce.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: www.liderzy-zmian.pl>>