Płatności mobilne i wirtualne waluty - ułatwiają pranie pieniędzy

Finanse Compliance

Rachunki płatnicze, płatności mobilne, w tym sms-y premium oraz wymiana kryptowalut - te usługi są, według Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy lub transferowania środków za granicę. Przez Polskę przechodziły nawet pieniądze dla ISIS.

26.07.2019

Raport: Sytuacja kobiet na rynku pracy coraz lepsza

Prawo pracy

78 proc. badanych zauważa poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy w sektorze finansowym. Wśród najważniejszych barier, które mają wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet, wymieniono m.in. brak wiary w siebie, ograniczenie roli kobiety do żony i matki oraz dającą się odczuć solidarność mężczyzn - wynika z raportu „Kobiety w finansach”.

26.07.2019

Firmy muszą oddać do ZUS blisko 5 miliardów złotych

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z regulowaniem należności z tytułu składek, mogą występować do ZUS z wnioskiem o rozłożenie ich na raty. W pierwszym półroczu 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się na taki tryb dla blisko 2 mld złotych zadłużenia, a ok. 5 mld jest w trakcie spłaty.

26.07.2019

Kancelarie skorzystają z niższych opłat za energię

Prawnicy

Niektóre kancelarie adwokackie, radcowskie i notarialne mogą zostać objęte zamrożeniem cen energii. Do 29 lipca powinny jednak złożyć oświadczenia zakładom energetycznym. Gwarantuje im to nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.

26.07.2019

Ustalenie wyznania dziecka i rodziców nie jest warunkiem adopcji

Pomoc społeczna

Przepisy nie przewidują obowiązku wychowywania dzieci przysposobionych w kulturze i religii ich pochodzenia. Takie dane wymagają szczególnej ochrony, ale w praktyce są ujawniane, bo rodzice oddający dziecko do adopcji proszą np. o znalezienie mu rodziny o podobnych przekonaniach.

26.07.2019

Nowe decyzje KE w sprawie naruszeń prawa unijnego

Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzje wobec kilku krajów dotyczące wszczęcia postępowań o naruszenie prawa unijnego. Te odnoszące się do Polski dotyczą m.in. ochrony środowiska czy zwierząt, sektora kolejowego, biopaliw i broni palnej.

25.07.2019

MEN: Nie ma problemów z miejscami w szkołach średnich

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji podsumował pierwszą turę rekrutacji do szkół średnich. Według ministra Dariusza Piontkowskiego rekrutacja przebiegła bez większych problemów. Wbrew kasandrycznym przepowiedniom władz Warszawy nie ma jakiegoś poważnego problemu z dostaniem się do szkół średnich - mówił minister edukacji.

25.07.2019

Homofobiczne naklejki znikną ze sklepów

Sąd nakazał wstrzymanie dystrybucji "Gazety Polskiej" z naklejkami "Strefa wolna od LGBT" - podał na Facebooku Bartosz Staszewski, aktywista na rzecz praw człowieka. Wystąpił on z powództwem przeciwko tygodnikowi i wniósł o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie sprzedaży czasopisma.

25.07.2019

Rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości: Sprawa sędziego to nie problem ONZ

Prawnicy

Groteską nazwał rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości wezwanie rządu polskiego przez funkcjonariusza ONZ do wyjaśnień w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego. Sędzia orzekł o uwolnieniu podejrzanego o popełnienie przestępstwa przeciwko moralności. - Ta sprawa leży "całkowicie poza zakresem kompetencyjnym ONZ" - dodał.

25.07.2019

Więzień czeka trzy miesiące na leczenie psychiatryczne

RPO pyta o liczbę miejsc w więziennych szpitalach psychiatrycznych oraz o to, ile miejsc przewidziano na potrzeby obserwacji sądowo-psychiatrycznej, a ile dla osób diagnozowanych i wymagających leczenia. Według statystyk Służby Więziennej na leczenie czeka się kilka miesięcy.

25.07.2019

Sędzia Przymusiński: Sytuacja sędziego Bilińskiego - bez wyjścia

Prawnicy

Krajowa Rada Sądownictwa ma dziś procedować w sprawie sędziego Łukasza Bilińskiego, który wbrew swojej woli miał być odsunięty od orzekania w wydziale karnym - informuje rzecznik SSP "Iustitia Bartłomiej Przymusiński. Decyzja prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie sędzi Joanny Bitner uchyliła tę decyzję sędziego Mitery.

25.07.2019

SN: O odszkodowaniu dla pracownika - z ławnikami czy bez?

Prawo cywilne Prawo pracy

Pierwszy Prezes SN skierował pytanie prawne do składu siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące składów orzekających w sprawach o roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

25.07.2019

Strefa wolna od chorych dzieci - na pewno nie w publicznym przedszkolu

Zarządzanie oświatą

Coraz więcej rodziców skarży się na to, że inni przyprowadzają do przedszkola chore dzieci. Niestety nie ma skutecznych instrumentów prawnych, które pozwalają na zapobieganie takim sytuacjom w publicznych przedszkolach - np. na odesłanie dziecka do domu. Trudno też wyciągnąć konsekwencje wobec niefrasobliwych rodziców.

25.07.2019

Narasta proceder fałszowania leków

Farmacja

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że nawet połowa specyfików leczniczych kupowanych w internecie jest fałszywa. Sankcje nie odstraszają oszustów, bo kara jest niska, w porównaniu do korzyści finansowych. Rocznie w Polsce na takie produkty wydawanych jest ok. 100 mln złotych.

25.07.2019

SMS o "chorobowym" pracownika bez kluczowych danych

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Urząd Ochrony Danych Osobowych nakazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zmienić treść powiadomień przekazywanych do pracodawców mailem oraz sms-em. Nie ma już w nich danych ubezpieczonego, ani szerszych informacji o samym zwolnieniu. Pracodawca otrzyma jedynie wiadomość o wystawieniu lub anulowaniu zaświadczenia lekarskiego.

25.07.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski