Nowy budynek WPiA w Olsztynie

Dla studenta

Do 2020 r. powstanie siedziba dwóch wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji. W poniedziałek w Olsztynie wiceminister nauki Sebastian Skuza podpisał...

09.04.2018

W Brzegu mieszkańcy nie chcą nowego więzienia

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje budowę w Brzegu dużego zakładu karnego. Burmistrz widzi w tym szansę dla lokalnych firm i rynku pracy, a grupa mieszkańców przygotowuje referendum przeciwko...

09.04.2018

VAT-R będzie można podpisać ePUAP-em

Zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb podatku od towarów i usług będzie integralną częścią wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

09.04.2018

Otrzymanie akcji to nie zawsze przychód pracownika

Brak spełnienia warunków ustawowych dla programów akcjonariatu pracowniczego obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. nie oznacza, że pracownik uzyskuje przychód podatkowy – uważa Stanisław...

09.04.2018

Co 5-6 dziecko może mieć problemy ze słuchem

Badania przesiewowe wykazały, że nawet co 5-6 dziecko w szkole podstawowej może mieć problemy ze słuchem, które mogą utrudniać rozwój i stanowić przyczynę kłopotów z nauką – powiedział konsultant...

09.04.2018