Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin mówił podczas spotkania online z samorządowcami, że dzięki intensywnym konsultacjom udało się wypracować dużo lepszą – z samorządowego punktu widzenia - wersję projektu Krajowego Planu Odbudowy. Wkrótce rozpocznie się faza szczegółowych negocjacji z Komisją Europejską.

Odporność i konkurencyjność gospodarki

Przedstawiciele strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wysłuchali założeń Komponentu A, czyli „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, za które odpowiada resort rozwoju, pracy i technologii.

Wiceminister Robert Tomanek nadzorujący w resorcie prace nad krajowym Planem Odbudowy podkreślił, że  resort jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską, bo obecnie nadzoruje tzw. Semestr Europejski i zalecenia dotyczące reform sformułowanych w latach 2019-2020, które muszą zostać ujęte w KPO. - Koordynujemy też cały komponent A, czyli m.in. kwestię rozwoju Narodowego Systemu Innowacji, umacniania i  stymulowania potencjału innowacyjnego w obszarach kluczowych dla polskiej gospodarki tj. Przemysł 4.0 i GOZ czy też projekty dotyczące rozbudowy kompetencji krajowych w zakresie obserwacji Ziemi oraz technologii kosmicznych – mówił.

 


O zagospodarowaniu przestrzennym

Minister Anna Kornecka odpowiadająca w ministerstwie za tematykę budownictwa i mieszkalnictwa odpowiadała na pytania samorządowców dotyczące miedzy innymi reformy zagospodarowania przestrzennego. - Projekt, który będzie mógł liczyć na unijne wsparcie, to implementacja reformy zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy etap, jakim była nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, mamy już za sobą. Drugi dotyczy prac nad ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i – realizowane w ramach KPO – wdrożenie tej reformy polegającej na finansowaniu działań zmierzających do sporządzenia przez samorządy planów ogólnych w latach 2023-2026 – tłumaczyła.

Przedstawiciele Związku Miast Polskich zgłosili uwagi do reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jak zaznaczył Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP, dobrze byłoby wykorzystać środki z KPO na stworzenie nowej, dobrej ustawy w tym zakresie. Zachęcał do determinacji w tej sprawie i zadeklarował pomoc samorządową w jej tworzeniu. - Czekamy na to już 18 lat. Brak dobrego planowania przestrzennego powoduje, że codziennie dołączają nowe straty, które będą skutkowały zwiększonymi kosztami i obniżoną jakością życia przez dziesiątki lat. Do tej pory było parę prób zmiany tej ustawy, a każda nieudana. Efekt jest taki, że w zasadzie wszystko wszędzie można wybudować, a to niszczy przestrzeń – powiedział.

Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej, zwrócił uwagę na konieczność połączenia planowania przestrzennego z przygotowaniem terenów inwestycyjnych, które bez dobrych planów nie będą dobrze przygotowane. To zagadnienie wymaga też korekt w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami, przede wszystkim w podatku od nieruchomości.

Wszystkie miasta w KPO

Podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim na temat KPO 7 kwietnia samorządowcy rozmawiali o tym, że wszystkie miasta na równi powinny być beneficjentami KPO. W projekcie omawianym na spotkaniu z resortem rozwoju tego ustalenia zabrakło.

Andrzej Porawski zwrócił też uwagę, że przedstawiciele samorządów będą reprezentowani w Komitecie Monitorującym KPO, jednak warto wprowadzić też podkomitety do realizacji poszczególnych zadań, realizowane przez różne resorty.

Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, mówił, że część zadań związanych z konkursami mogłaby zostać przekazana marszałkom województw, tak jak to jest w regionalnych programach operacyjnych. Przypomniał o tym, by włączyć gminy uzdrowiskowe i turystyczne do szeroko pojętych zadań związanych z rehabilitacją pocovidową.

Odpowiadając na głosy w dyskusji wicepremier Jarosław Gowin mówił, że na Krajowy Plan Odbudowy trzeba patrzeć łącznie z Umową Partnerstwa, w której są dla Polski większe środki niż 100 mld zł bezzwrotnej dotacji z KPO.

Więcej informacji na stronie Związku Miast Polskich>>