Podczas konsultacji publicznych projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) sformułowano wiele opinii i uwag skierowanych przez samorządy, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych. Konsultacje trwały ponad miesiąc, odbyły się w ich ramach spotkania z udziałem ponad 10 tys. uczestników online, 5 wysłuchań. Ok. 5,5 tys. opinii nadesłano przez formularz na stronie internetowej. Opinie są obecnie analizowane przez grupę ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Są już decyzje o pierwszych zmianach w dokumencie.

 

KPO podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy. Prawie 24 mld euro z Funduszu Odbudowy zostanie przeznaczone na dotacje, które rząd chce zainwestować m.in. w ochronę zdrowia, transformację w kierunku "zielonej" gospodarki, innowacje, ekologiczny transport czy cyfryzację.

Czytaj: Krajowy Plan Odbudowy - trafna diagnoza, ale rozwiązania nieszczególnie>>
 

Oczekiwane zmiany KPO

Uwagi do KPO mógł zgłosić każdy. Najwięcej komentarzy przesłali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy, osoby prywatne. Chociaż liczba opinii jest duża i wciąż trwa ich analiza pod kątem możliwości uwzględnienia w KPO, to są już decyzje o pierwszych zmianach:

  • organizacje społeczne będą uwzględnione w KPO, jako beneficjenci, ale również w procesie wdrażania i monitorowania środków KPO,
  • wprowadzone będą działania dedykowane osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom,
  • zwiększona zostanie pula środków dedykowanych przedsiębiorczości, w tym na rozszerzenie działalności,
  • zwiększona zostanie pula dla wszystkich miast w części dedykowanej "Zielonym i odpornym miastom" oraz program będzie rozszerzony o duże miasta (wcześniej wsparcie obejmowało tylko miasta średnie i małe),
  • zwiększona zostanie pula środków na zeroemisyjny transport w miastach, umożliwi to nie tylko inwestycje w tabor autobusowy, ale również szynowy np. tramwaje.

Kolejne kroki

Po uzgodnieniu społecznym projekt KPO zostanie przekazany do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Do końca kwietnia 2021 roku Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej. KE ma dwa miesiące na zaakceptowanie planu.

Konsultacje KPO rozpoczęły się 26 lutego i trwały do 2 kwietnia. Zorganizowano 3 debaty poświęcone pięciu filarom KPO. Formularz za pomocą, którego można było zgłaszać uwagi był dostępny na stronach internetowych prowadzonych przez MFiPR: mfipr.gov.pl, funduszeeuropejskie.gov.pl i kpo.gov.pl. 22 marca rozpoczęły się pięciodniowe wysłuchania dla KPO. Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, słuchali opinii na temat projektu KPO.

Więcej o KPO na stronie: kpo.gov.pl.