Projekt ustawy frankowej gotowy do drugiego czytania w Sejmie

Finanse Kredyty frankowe

Komisja Finansów przyjęła sprawozdanie o prezydenckim projekcie tzw. ustawy frankowej. Krystyna Skowrońska, poseł PO, domaga się, aby jeszcze raz zaopiniowało go Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zdaniem Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezydenta nie ma takiej potrzeby. Nie boją się sporów arbitrażowych z bankami.

21.02.2019

Cukier nas zgubi, tyjemy na potęgę

Opieka zdrowotna

Przeciętny Polak spożywa o  blisko 12 kg więcej cukru przetworzonego rocznie niż 10 lat temu. Narodowy Fundusz Zdrowia policzył, że w Polsce blisko 1 400 zgonów rocznie wynika z konsekwencji nadmiernego spożycia napojów słodzonych cukrem. Ministerstwo proponuje kampanię społeczną, w której chce pokazać postawy prozdrowotne. Eksperci podkreślają, że kampania to za mało, potrzebny jest strategiczny, wieloletni program walki z rakiem i otyłością.

21.02.2019

W Sejmie projekt znoszący ograniczenie handlu

Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy

Do Sejmu trafił projekt ustawy, który uchyla ograniczenie handlu w niedzielę. Gwarantuje on też pracownikom handlu przynajmniej dwie wolne od pracy niedziele w miesiącu. Szansa na jego uchwalenie jest raczej niewielka, bo pochodzi z opozycji, a do tego na dokończenie procedury czeka projekt rządzącej większości, który miał doprecyzować obowiązujące przepisy.

21.02.2019

Umiejętność argumentacji do poprawki u ósmoklasisty

Zarządzanie oświatą

Uczniowie mają problem z gramatyką, interpunkcją oraz zadaniami wymagającymi rozumowania i argumentacji - wynika z diagnozy umiejętności ósmoklasistów, której wyniki opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Uczestniczyło w niej 4 770 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju.

21.02.2019

MS: Sędziowie przyjęli informacje roczne, a więc chwalą zmiany w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Zmiany kadrowe, których celem było usprawnienie pracy sądów, sprawdzają się - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Według resortu pozytywnie oceniają je sami sędziowie, o czym świadczą uchwały o przyjęciu informacji rocznych o działalności sądów rejonowych. Zdaniem działaczy Stowarzyszenia "Iustitia" te głosowania nie dotyczyły ocen zmian w sądach.

21.02.2019

Europosłowie za systemami ratującymi życie we wszystkich samochodach

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Komisja rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za nałożeniem na producentów samochodów obowiązku wyposażania wszystkich modeli samochodów, niezależnie od ich wersji, w systemy ratujące życie.

21.02.2019

Będą zmiany w opodatkowaniu marynarzy

PIT Podatki międzynarodowe

Rządowe Centrum Legislacji ogłosiło w czwartek projekt nowelizacji przepisów ustawy o PIT. Chodzi o zmiany w zakresie opodatkowania dochodów marynarzy. Jest to realizacja stanowiska Komisji Europejskiej.

21.02.2019

14-15 marca kongres o delegowaniu pracowników

Rynek Prawo pracy

Jakie będą konsekwencje nowych zasad delegowania pracowników oraz czy są one sprawiedliwe dla wszystkich stron państw członkowskich UE - m.in. te kwestie będą poruszone podczas VI Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy (EKMP), który odbędzie się 14-15 marca w Krakowie.

21.02.2019

Rekordowa liczba transkacji w 2018 roku za zgodą UOKiK

Spółki Prawo gospodarcze

W 2018 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 228 zgód na połączenia i przejęcia przedsiębiorców. Zgłoszeń było 251. To najwięcej decyzji od 11 lat. Urząd opiniował też 390 spraw prowadzonych przez Komisję Europejską. KE pytała UOKiK o opinię m.in. w sprawie fuzji spółek Siemens i Alstom.

21.02.2019

Twój e-PIT do poprawki

Domowe finanse PIT

Ministerstwo Finansów zapewnia, że dane podatników są bezpieczne. Potwierdza, że usługa Twój e-PIT przed wdrożeniem przeszła pozytywnie audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zapowiada jednak zmiany m.in. w dostępie do rozliczenia.

21.02.2019

Fundacja Helsińska: Zaostrzenie kar zaludni więzienia, przestępczości nie zmniejszy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zaostrzenie kar za wiele przestępstw, odejście od wychowawczej filozofii odpowiedzialności nieletnich oraz wprowadzenie kary bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności – to niektóre z propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości na zmiany w prawie karnym. - Wszystkie one budzą wątpliwości - ocenia Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

21.02.2019

Pięć krajów, w tym Polska, walczy o zachowanie wolności w internecie

Nowe technologie

Holandia, Luksemburg, Polska, Włochy i Finlandia - kraje przeciwne projektowi dyrektywy o prawach autorskich - wydały wspólne oświadczenie w jego sprawie. Ich zdaniem projekt nie zapewnia właściwej równowagi pomiędzy ochroną podmiotów uprawnionych, a interesami obywateli oraz przedsiębiorców Unii Europejskiej.

21.02.2019

Jak pogodzić raportowanie schematów podatkowych z tajemnicą zawodową

Ordynacja Doradca podatkowy

Od stycznia szereg podmiotów świadczących usługi doradcze – w tym w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni – zostało zobowiązanych do ujawniania schematów podatkowych. Zakres ingerencji prawodawcy w tajemnicę zawodową tych podmiotów przy słabości wprowadzonych mechanizmów gwarancyjnych budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przyjętych rozwiązań.

21.02.2019

Ustawa uchwalona - dźwięk może być znakiem towarowym

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Nowa definicja znaku towarowego - teraz będzie mógł nim być np. dźwięk - to jedna ze zmian w prawie własności przemysłowej. Sejm zdecydował w środę 20 lutego o przyjęciu senackich poprawek do tej ustawy.

21.02.2019

Przegląd Sądowy nagrodził książki przydatne w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Dwaj pracownicy naukowi z Uniwersytetu Warszawskiego, Piotr Rylski i Tadeusz Zembrzuski, zostali nagrodzeni za książki prawnicze najbardziej przydatne dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku.

21.02.2019

OPZZ chce 25 proc. dodatkowej emerytury dla wdów

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wdowie lub wdowcowi powinno przysługiwać dodatkowo 25 proc. emerytury zmarłego małżonka - to postulat Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który miałby polepszyć sytuację seniorów w Polsce. Zdaniem związkowców obecna dobra kondycja budżetu pozwala na wprowadzenie takich rozwiązań.

21.02.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski