Sejm będzie pracował nad zmianami w przepisach wyborczych

Administracja publiczna Wybory

Praca komisji wyborczej w komplecie, a nie liczenie głosów w podgrupach, utworzenie obwodowych komisji wyborczych w mniejszych miejscowościach, a także wzmocnienie statusu obserwatorów społecznych oraz mężów zaufania - takie m.in. zmiany przewiduje wniesiony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego. W środę Sejm zdecydował o dalszych pracach nad nim.

11.01.2023

Minister zdrowia zatwierdził program specjalizacji terapii uzależnień

Zawody medyczne

Specjalizację z terapii uzależnień będą mogły uzyskać osoby z tytułami magistra, uzyskanymi po studiach w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim.

11.01.2023

Kärcher ukarany za sztucznie zawyżane ceny przez ponad 20 lat

Rynek i konsument

Ceny sprzedaży urządzeń i systemów czyszczących marki Kärcher były sztucznie zawyżane przez ponad 20 lat - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego prezes nałożył na spółkę Kärcher 26 mln złotych kary. Urząd podkreśla, że kara byłaby znacząco wyższa, jednak przedsiębiorca skorzystał z programu łagodzenia kar leniency.

11.01.2023

Baza Danych o Odpadach sięga coraz szerzej, ale jeszcze są problemy

Odpady Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Już w styczniu kolejni przedsiębiorcy zajmujący się czystością i porządkiem w gminach będą zobowiązani do składania rocznych sprawozdań za pomocą BDO, czyli bazy danych o odpadach. Mogą jednak mieć problem z nowymi formularzami. Wciąż też BDO przysparza przedsiębiorcom wielu problemów.

11.01.2023

Pacjent nie będzie mógł płacić za eksperyment z komórkami macierzystymi

Pacjent Opieka zdrowotna

Drenowanie budżetu zdesperowanych, ciężko chorych pacjentów, którzy decydują się na udział w eksperymentach medycznych, to tylko jeden element patologii komercyjnych "terapii" komórkami macierzystymi. Rząd chce teraz odciąć możliwość współpłacenia przez pacjentów. Pod lupę powinny trafić także: działalność komisji bioetycznych, które te eksperymenty dopuszczają i przepisy pozwalające na nadużywanie "eksperymentów leczniczych".

11.01.2023

Odsetki z dotacji celowych na koncie gminy wciąż kontrowersyjne

Finanse publiczne Finanse samorządów Poprawmy prawo Polski Ład

Z jednej strony ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stwierdza, że odsetki są dochodem gminy. Z drugiej strony, przepisy innych ustaw już tak precyzyjne nie są, a nawet stanowią przeciwnie. Brak czytelnych przepisów prawnych, pomimo najlepszych chęci samorządowców, może skutkować dla nich zarzutami o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

11.01.2023

Artykuł w czasopiśmie branżowym pomoże przy ewaluacji

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki sygnalizuje możliwość zmiany zasad oceny w ramach trzeciego kryterium ewaluacji – wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze. Możliwe, że uwzględniane będą artykuły w czasopismach branżowych, co z jednej strony jest szansą na bardziej praktyczne podejście, z drugiej furtką do uwzględniania publikacji, które nie zostały poddane procedurze recenzji naukowej.

11.01.2023

Fiskus blokuje korzystanie z tzw. estońskiego CIT. Firmy płacą wyższy podatek

CIT Doradca podatkowy Spółki

Doświadczenie doradców podatkowych pokazuje jednoznacznie - korzyści z wyboru tzw. estońskiego CIT istnieją tylko w teorii. Organy podatkowe wydają bowiem interpretacje, które skutecznie blokują zastosowanie preferencyjnego rozliczenia. Sytuację firm komplikuje także brak jednoznacznej definicji ukrytego zysku. Daje to skarbówce możliwość zbyt restrykcyjnego interpretowania prawa.

11.01.2023

Rusza kolejna edycja programu LIDER

Rusza 14. edycja programu dla młodych naukowców, którego budżet wynosi 80 mln zł. W najnowszej edycji konkursu pojawią się zmiany, w tym dotyczące wynagrodzeń kierownika projektu. Program LIDER realizowany jest przy udziale środków pochodzących z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nabór będzie trwał od 17 lutego do 8 maja 2023 r.

10.01.2023

PIT-11 i PIT-40A obowiązkowo z prawidłowym PESEL lub NIP

PIT Rachunkowość

Ministerstwo Finansów przypomina, że płatnicy mają obowiązek wpisywać prawidłowy numer PESEL/NIP podatnika w przesyłanych do urzędów skarbowych formularzach PIT-11 i PIT-40A/11A za 2022 roku. Wypełnione dokumenty trzeba wysyłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy.

10.01.2023

Zapobieganie kradzieży tożsamości może ograniczyć zakupy w internecie

Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO

Przygotowywane przez rząd przepisy mają nałożyć na instytucje finansowe obowiązek każdorazowej weryfikacji numeru PESEL konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt lub pożyczkę. Ma to służyć zapobieganiu kradzieży tożsamości, ale może tez uniemożliwić codzienne zakupy milionom klientów, korzystających z finansowania “kup teraz, zapłać później”, podczas zakupów dokonywanych online.

10.01.2023

Obowiązek raportowania niefinansowego dosięgnie każdego przedsiębiorcę

Środowisko Prawo gospodarcze

Przyjęta przez Parlament Europejski dyrektywa CSRD od 2024 roku zobowiąże duże firmy do raportowania niefinansowego. To początek drogi do zwiększenia odpowiedzialności biznesu za zmiany klimatyczne oraz ważny krok w kierunku zeroemisyjności. Dla wielu przedsiębiorstw będzie oznaczało to duże zmiany w obszarze rachunkowości i finansów.

10.01.2023

Koroner stwierdzi zgon i usprawni procedurę pochówku

Prawo gospodarcze Zawody medyczne

Instytucja koronera pojawić ma się w przepisach nowelizowanego właśnie Prawa pogrzebowego. Głównym zadaniem sprawującej tę funkcję osoby stanie się oficjalne stwierdzenie zgonu. Ma to ułatwić firmom pogrzebowym m.in. na lepsze planowanie pracy np. poprzez znaczne skrócenie oczekiwania na wystawienie dokumentów, od których zależy rozpoczęcie całej procedury pogrzebowej, a w efekcie – zorganizowanie pochówku.

10.01.2023

Zainteresowani węglem od gminy muszą uzyskać ponowne zaświadczenie

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Dodatek osłonowy Węgiel

Obywatele, którzy mieli wydane w 2022 r. zaświadczenia uprawniające do zakupu węgla po preferencyjnej cenie muszą uzyskać je na nowo w gminie. Nawet, gdy węgla nie kupili. Nowe zaświadczenia, gminy mogą wystawiać już na 3 tony paliwa, dla osób które nie kupiły jeszcze węgla i złożyły stosowne oświadczenie – wskazuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

10.01.2023

Zanonimizowanym sprawom prejudycjalnym TSUE nada fikcyjne nazwy

RODO

Od 1 stycznia 2023 r. we wszystkich nowych zanonimizowanych sprawach dotyczących sporów między osobami fizycznymi, których imiona i nazwiska zastępuje się od 1 lipca 2018 r. inicjałami ze względu na ochronę danych osobowych, lub między osobami fizycznymi a osobami prawnymi, których nazwy nie mają charakteru odróżniającego, w Trybunale Sprawiedliwości UE nadawane będą fikcyjne nazwy za pomocą komputerowego automatycznego generatora.

10.01.2023

RPO: Recydywa wykroczeniowa kierowców tylko od 17 września

Policja Transport

Według nowego prawa, gdy kierowca powtórnie popełni określone wykroczenie drogowe, będzie ukarany mandatem o podwójnej wysokości. Jednak rzecznik praw obywatelskich zwraca policji uwagę, że taka „recydywa” jest możliwa tylko jeśli chodzi o wykroczenia po 17 września 2022 r., czyli po wejściu w życie nowych przepisów. Zdarzało się bowiem stosowanie tej zasady w odniesieniu do wcześniejszych wykroczeń.

10.01.2023

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów – RPO interweniuje

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Termin implementacji przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów upłynął 2 sierpnia 2022 r. Według RPO, w pracach nad przepisami ważne jest m.in. skorelowanie okresu, w którym rodzic uprawniony jest do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku z długością nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego.

10.01.2023

Rząd widzi "obchodzenie" zakazu handlu w niedzielę, ale prawa nie zmieni

Rynek i konsument

Wypożyczalnia sprzętu sportowego, klub czytelnika, albo hurtowa sprzedaż artykułów spożywczych. Sklepy mają kolejne nowe sposoby na ominięcie zakazu handlu w niedzielę. Problem widzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ale na razie nie planuje żadnej zmiany w prawie. Woli zlecać kontrole inspekcji pracy. A inspekcja pracy potwierdza, że jest dość dużo takich przypadków.

10.01.2023

Sędziowie i prokuratorzy walczą o swoje wynagrodzenia - coraz więcej pozwów

Wymiar sprawiedliwości

W całej Polsce wydano już co najmniej kilka nakazów zapłaty dotyczących wynagrodzeń sędziów, a część spraw - m.in. dotyczących prokuratorów jest na etapie odpowiedzi na pozew i zgłaszania wniosków dowodowych. Na razie chodzi o 2022 r. Sędziowie liczą, że ich spraw nie wstrzymają skargi prezesów SN i NSA do Trybunału Konstytucyjnego, a prokuratorzy, że akcja kierowania pozwów stanie się masowa.

10.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski