Wyższa renta socjalna - zmiany już w Senacie

W ekspresowym tempie idą przez parlament prace w sprawie podwyższenia renty socjalnej do wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W czwartek senacka komisja rodziny, polityki...

10.05.2018

Renta socjalna wzrośnie do 1029,80 zł

Sejm przyjął nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Od czerwca renta taka wyniesie 878,12 zł netto - to 132,94 zł więcej niż obecnie. Pierwsze renty w wyższej wysokości zostaną wypłacone we wrześniu...

09.05.2018

Zleceniobiorca też będzie mógł zostać związkowcem

Każdy, kto wykonuje pracę zarobkową, będzie miał prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. To jedna ze zmian, którą wprowadzi nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, nad którą Sejm...

08.05.2018

Szkoły mogą już wydawać e-legitymacje

E-legitymacja, nowe wzory świadectw szkolnych i arkuszy ocen to najważniejsze zmiany wprowadzone w podpisanym 26 kwietnia br. rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków...

27.04.2018