Wzrosną pensje nauczycieli akademickich

Szkolnictwo wyższe

Minimalne pensje profesorów wzrosną o ponad tysiąc złotych. Wyższe wynagrodzenia otrzymają również inni pracownicy uczelni. Resort nauki przygotował rozporządzenie w tej sprawie.

03.08.2018

Nowe pensum specjalistów już od września

Kadry w oświacie

Samorządy już nie będą ustalać, ile godzin ma pracować nauczyciel specjalista. Teraz wynikać będzie to z przepisów Karty Nauczyciela. Zmiany wejdą w życie 1 września 2018 r.

03.08.2018

Większy dodatek dla nauczycieli z zagranicznej szkoły

Kadry w oświacie

Trwają prace nad rozporządzeniem zmieniającym zasady wynagradzania pedagogów zatrudnionych w zagranicznych szkołach. Dodatki wzrosną o jedną czwartą. Chodzi o nauczycieli prowadzących lekcje języka...

03.08.2018

Trudniejsze lekcje tylko rano - decyzję podejmie dyrektor

Zarządzanie oświatą

Koniec z trudnymi lekcjami po południu. Zmienić ma to rozporządzenie regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole. MEN nie do końca jednak precyzuje, jakie to zajęcia - dużo będzie zależeć od...

03.08.2018

Ustawę o Internetowym Koncie Pacjenta przyjął Senat

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Nowelę przepisów dot. m.in.: wprowadzania Internetowego Konta Pacjenta w piątek przyjął Senat. - Ta ustawa to pewien miszmasz. Zawiera w sobie odniesienia do 6 czy 7 ustaw. Składam wniosek o...

30.07.2018

Prezydent podpisał zmiany w ordynacji podatkowej

Ordynacja

Od trzydniowej blokady nie będzie można się odwołać. Dodatkowo sposób obliczania terminów w ordynacji podatkowej zostanie zmieniony. Zmiany wejdą w życie 14 dni od publikacji.

27.07.2018

Ostrowice znikną z mapy Polski 1 stycznia 2019 roku

Samorząd terytorialny

Prezydent podpisał ustawę, która likwiduje najbardziej zadłużoną w Polsce gminę. Z początkiem przyszłego roku gmina Ostrowice przestanie istnieć. Jej obszar zostanie włączony do sąsiednich gmin, a...

21.07.2018

Ustawy odpadowe opuszczają Sejm

Środowisko

W piątek Sejm zakończył prace nad tzw. pakietem odpadowym. Ma on wzmocnić inspekcję środowiska i ukrócić nielegalne składowiska. Zmienił też zasady przyznawania decyzji uznającej dany produkt za...

20.07.2018

Zmiany w podatku akcyzowym przegłosowane

Akcyza

Gaz do silników spalinowych skorzysta z zerowej akcyzy. Będą nowe zasady opodatkowania ubytków w towarach akcyzowych. Sejm przegłosował w piątek nowelizację ustawy o podatku akcyzowym.

20.07.2018

Będą nowe zasady opodatkowania gruntów

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne

Sejm przyjął w piątek zmiany w przepisach o podatku rolnym i leśnym oraz w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

20.07.2018