Dane pracowników naukowych w jednej bazie

Szkolnictwo wyższe

Wszystkie dane pracowników wyższych uczelni będą gromadzone w Systemie POL-on. Resort nauki wyszedł z założenia, że nie ma co tworzyć oddzielnych baz danych dla pracowników naukowych i nauczycieli...

21.08.2018

MEN rozdzieliło pieniądze na patriotyczne wycieczki

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Pieniądze na organizację patriotycznych wycieczek dostanie 257 szkół. MEN ogłosiło listę podmiotów, które dostaną dofinansowanie z programu „Godność, wolność, niepodległość”. Zgłoszono 2500 wniosków.

20.08.2018

Opiekun stażu z listą nowych obowiązków

Kadry w oświacie

Resort edukacji opublikował w końcu nowe rozporządzenie regulujące zasady awansu zawodowego nauczycieli. Nakłada ono dodatkowe obowiązki na opiekunów stażu. Krótsze będą także terminy na załatwienie...

16.08.2018

Koniec imiennych zezwoleń na wózki jezdniowe

BHP

Od 10 sierpnia 2018 roku nie będzie już można zatrudnić operatora wózka jezdniowego o napędzie silnikowym na podstawie imiennego zezwolenia. Nie dotyczy to jednak osób już zatrudnionych, dla których...

09.08.2018

Nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

Prawo pracy

Obecnie dokumentację pracowniczą przechowuje się przez 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika. Od 2019 roku termin przechowywania dokumentacji pracowniczej ulegnie...

08.08.2018

Jakie nowe uprawnienia mają osoby niepełnosprawne

Opieka zdrowotna

Lepszy dostęp do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, do wyrobów medycznych i do świadczeń zdrowotnych oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptece - to tylko niektóre nowe uprawnienia...

06.08.2018

Ustawa o dopłatach do czynszów podpisana

Domowe finanse

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do najmu mieszkań. Dofinansowanie będzie można dostawać nawet przez 15 lat, a pierwsze dopłaty mają być wypłacane od 1 stycznia 2019 roku. Nabór...

06.08.2018

Resort nauki przygotował listę dyscyplin naukowych

Szkolnictwo wyższe

Resort nauki przygotował projekt rozporządzenia, które określi nową listę dyscyplin naukowych. Jeżeli chodzi o prawo - na liście dyscyplin naukowych oprócz prawa, znalazło się prawo kanoniczne. Z...

06.08.2018

Prezydent podpisał Konstytucję dla Nauki

Szkolnictwo wyższe

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu...

06.08.2018

Dyrektor niekoniecznie z oceną wyróżniającą

Kadry w oświacie

Resort edukacji wycofa się z wymogu, by kandydat na dyrektora szkoły uzyskiwał najwyższą ocenę pracy. Zmiana ta nie ma jednak szans wejść w życie przed 1 września 2018 r. Podobnie zresztą jak...

06.08.2018

Szkolna legitymacja na smartfonie

Zarządzanie oświatą

Już wkrótce uczniowie nie będą musieli nosić ze sobą dokumentów. Aby potwierdzić prawo do ulgi, wystarczyć będzie smartfon. MEN przygotowało wzory mobilnych legitymacji szkolnych.

06.08.2018

Grunt pod infrastrukturą energetyczną pozostanie prywatny

Podatki i opłaty lokalne

Od nowego roku zmienią się zasady opodatkowania gruntów pod infrastrukturą przesyłową. Właściciele prywatnych działek nie będą musieli płacić wyższego podatku. Ich gruntów nie trzeba będzie zaliczać...

06.08.2018

Kurs pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkoły

Zarządzanie oświatą

Obowiązek rejestrowania wyjść i modyfikacje przy układaniu harmonogramu zajęć – to zmiany, które chce wprowadzić MEN. Po szóstej lekcji uczeń nie będzie miał lekcji, które wymagają intensywnego...

05.08.2018