Czytaj: Wlk. Brytania: Parlament otwiera drogę do opóźnienia brexitu>>
 

Ustawa dotyczy instytucji finansowych z Wielkiej Brytanii, które wykonują obecnie działalność na terytorium Polski na podstawie jednolitego unijnego paszportu. W przypadku tzw. twardego brexitu instytucje te utracą bowiem możliwość wykonywania na terytorium Polski działalności transgranicznej, czego konsekwencją będzie uznanie ich za instytucje z państwa trzeciego.

Ustawa zakłada możliwość m.in. dalszego wykonywania zawartych przed dniem twardego brexitu umów kredytowych, umów ubezpieczenia, umów outsourcingu na rzecz banku oraz kasy oszczędnościowo-kredytowej, umów o świadczenie umów ramowych zawieranych z użytkownikami usług płatniczych, umów reasekuracji oraz czynności stanowiących działalność maklerską. Umowy te będą mogły być wykonywane nie dłużej niż przez 12 lub 24 miesiące, lub do momentu przeniesienia portfela takich umów lub uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności na terytorium Polski. Projekt reguluje także kwestie nadzoru finansowego nad instytucjami finansowymi z Wielkiej Brytanii. 

- Prawdopodobieństwo twardego brexitu jest duże, a nowe przepisy mają „zabezpieczać interesy polskich klientów instytucji finansowych z siedzibą w Wielkiej Brytanii - mówił prezentując w Sejmie projekt wiceminister finansów Leszek Skiba.

Ustawa, która trafi teraz do Senatu, miałaby wejść w życie 30 marca 2019 r.