Rada Ministrów przyjęła uchwałę zatwierdzającą program przygotowań Polski do wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy wyjścia w sprawie tzw. twardego Brexitu. Wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Częścią programu są m.in. projekty ustaw dot. uregulowania pobytu Brytyjczyków w Polsce i gwarancji ich dostępu do rynku pracy, działalności gospodarczej i świadczeń społecznych.

Uznanie kwalifikacji

Rząd przyjął projekt ustawy, który ma dać możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Wlk. Brytanii i Irlandii Północnej przez obywateli polskich i obywateli innych państw unijnych w tzw. sytuacji bezumownego brexitu.

- Rozwiązanie to powinno przede wszystkim zachęcić do powrotu do Polski naszych obywateli, którzy zdobyli kwalifikacje w Wielkiej Brytanii. Powinno także ułatwić wysoko wykwalifikowanym specjalistom z innych krajów Unii Europejskiej dostęp do polskiego rynku pracy (chodzi o osoby, które zdobyły kwalifikacje zawodowe w Zjednoczonym Królestwie) - podkreślono w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Rządowy projekt przewiduje też, że decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych usługodawcy wydane przed 30 marca 2019 r., których stroną jest obywatel Zjednoczonego Królestwa (albo członek jego rodziny) zostaną wygaszone z dniem wejścia w życie ustawy (30 marca). Zgodnie z projektem utracić mają ważność europejskie legitymacje zawodowe wydane obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin.

Projekt rządowy zakłada też m.in., że obywatele państw członkowskich, w tym Polacy, będą mogli składać najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. wnioski o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie. Postępowania te będą prowadzone na zasadach określonych w ustawie o uznawaniu kwalifikacji zawodowych przez okres nie dłuższy niż 42 miesiące od dnia złożenia wniosku. Wyjątkiem od powyższej regulacji będą kwalifikacje do wykonywania tzw. zawodów sektorowych, tj. lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, farmaceuty, pielęgniarki, położnej i architekta.

 


Brytyjczycy w Polsce mają czas do końca 2020 r. na złożenie wniosku o pobyt czasowy

Zgodnie z projektem Brytyjczycy i członkowie ich rodzin będą mieć czas do końca 2020 r. na złożenie wniosków o pobyt czasowy lub stały, które rozpatrywane będą w specjalnej uproszczonej procedurze. Wskazano, że zaproponowane przepisy chronią nie tylko Brytyjczyków w Polsce, ale i Polaków na Wyspach.
- Niezależnie od rozwiązań na poziomie UE, resort rodziny i pracy przygotował przepisy gwarantujące sumowanie okresów ubezpieczenia sprzed brexitu i eksport polskich emerytur do Wielkiej Brytanii - podkreślono.

Ponadto przygotowano przepisy dające czas na dokończenie do końca czerwca tego roku umów o świadczenie usług, które zawarto z brytyjskimi podmiotami.  - Mając na uwadze ochronę polskich konsumentów przed możliwymi wątpliwości co do możliwości świadczenia usług finansowych przez brytyjskie podmioty – podkreślono w komunikacie.

 

Rynek finansowy też wymaga regulacji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego z Wielkiej Brytanii w związku z wystąpieniem tego kraju z Unii Europejskiej. Oprócz tego Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy pozwalające w uporządkowany sposób dokończyć umowy o świadczenie usług przy zachowaniu roli nadzorczej KNF.

Więcej: Polska błyskawicznie przygotowuje instytucje finansowe na twardy brexit>>

W budżecie państwa na 2019 r. utworzono rezerwę na pokrycie ewentualnego wzrostu polskiej składki członkowskiej w wysokości 1 mld 50 mln zł na wypadek ewentualnej luki w budżecie UE po brexicie. - Jest to ważne dla płynnej realizacji polskich projektów rozliczanych w tej perspektywie finansowej.

Czytaj też: Rząd chce ściągnąć Polaków z Wlk. Brytanii do kraju >>>