Dopiero wstępne porozumienie

Wstępne porozumienie ws. utworzenia urzędu osiągnęły Komisja Europejska, Parlament Europejski i kraje UE. Porozumienie musi jeszcze zostać ostatecznie zatwierdzone na sesji plenarnej PE oraz ambasadorów krajów członkowskich.

Urząd będzie gwarantował sprawiedliwą mobilność pracowników

KE informuje, że w ostatnim dziesięcioleciu liczba obywateli UE mieszkających lub pracujących w innym państwie członkowskim niż państwo pochodzenia wzrosła prawie dwukrotnie – do 17 mln w 2017 r.  - Europejski Urząd ds. Pracy będzie wspomagać obywateli, przedsiębiorstwa i krajowe organy administracji w jak najpełniejszym wykorzystywaniu możliwości związanych ze swobodą przemieszczania się i w zagwarantowaniu sprawiedliwej mobilności pracowników - podkreślono.

 


W 2018 r. komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen mówiła, że urząd ma zasadnicze znaczenie dla dobrego funkcjonowania europejskiego rynku pracy i pomoże obywatelom i przedsiębiorstwom korzystającym z mobilności w znalezieniu właściwych informacji, a państwom członkowskim pozwoli na ściślejszą współpracę w celu egzekwowania uczciwych i skutecznych zasad.

Czytaj też: PIP: 9 proc. skontrolowanych sklepów pracowało w niedzielę wbrew zakazowi >>>

 

Urząd będzie m.in. dostarczać obywatelom i przedsiębiorstwom informacji o miejscach pracy, możliwościach przygotowania zawodowego, programach mobilności, rekrutacjach i szkoleniach, a także wskazówki dotyczące praw i obowiązków związanych z zamieszkaniem, pracą lub działalnością gospodarczą w innym państwie członkowskim UE. Ponadto Europejski Urząd Pracy będzie służyć mediacją i pomocą w rozstrzyganiu sporów transgranicznych, np. w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw działających w kilku państwach członkowskich.