Senat zaostrza przepisy o ochronie funkcjonariuszy

Senat wprowadził w czwartek poprawkę doprecyzowującą do nowelizacji Kodeksu karnego i ustawy o policji. Nowela wzmacnia ochronę prawną funkcjonariuszy publicznych oraz przywraca zapisy dotyczącyce...

04.11.2010

Premier nie opracuje planu terenów zalewowych

Nie powstanie fundusz dla ofiar powodzi ani wykaz miejsc, którym grozi powódź podczas intensywnych opadów. Nadzwyczajna komisja do spraw powodzi rozpoczęła pracę nad pakietem ustaw, które mają...

04.11.2010

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych

Dostosowanie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji do zadań organów wiodących, procesów tworzenia zbiorów metadanych - to cel rozporządzenia w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych...

04.11.2010

Piratom będzie trudniej pozbyć się punktów

Kursy reedukacyjne dla kierowców mają być dłuższe i droższe niż dziś. Posłowie zakończyli prace nad projektem ustawy o kierujących pojazdami. Sprawozdanie podkomisji jest gotowe do drugiego czytania....

04.11.2010

Zaliczki dla rolników - powodzian

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Zmiana przepisów...

03.11.2010

Szybsza egzekucja państwowych należności

Wszystkie organy egzekucyjne działające w imieniu budżetu państwa będą miały poszerzony zakres uprawnień do stosowania zabezpieczenia do tych składników majątkowych osoby zobowiązanej, z których...

03.11.2010

Druk RMUA nie będzie już potrzebny

Aby pójść do lekarza, nie trzeba będzie przedstawiać dowodu, że się opłaciło składkę zdrowotną, wystarczy dowód osobisty. To nie tylko zmniejszy biurokrację i obniży koszty, lecz także sprawi, że...

03.11.2010

Rząd lepiej zarządzi państwowymi firmami

Rząd zamierza poprawić zarządzanie w podmiotach o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Nastąpić ma to m.in. poprzez zmiany w sposobie doboru członków rad nadzorczych. Realizację tych zadań...

02.11.2010

Rada Legislacyjna o zarządzaniu kryzysowym

Nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym przewiduje umożliwienie wprowadzenia obowiązków świadczeń osobistych bez ogłoszenia klęski żywiołowej. Krok taki jak wskazują niedawne doświadczenia...

02.11.2010

Nowe warunki emitowania bonów skarbowych

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych przewiduje składanie ofert niekonkurencyjnych. Minister finansów chce tym samym umożliwić kupno bonów skarbowych mniej...

02.11.2010

UE chce stworzyć jednolite europejskie prawo umów

Trwają konsultacje nad przyjętą przez Komisję Europejską Zieloną Księgą w sprawie możliwości politycznych ustanowienia europejskiego prawa umów dla konsumentów i przedsiębiorców. Konsultacje...

02.11.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski