Punkty kontaktowe ułatwią świadczenie e-usług

Powstaną dwa punkty kontaktowe. Ich rodzaj, szczegółowy zakres zadań oraz warunki techniczne i organizacyjne określa rozporządzenie w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz...

21.10.2010

Kluby sejmowe za zaostrzeniem kar

PO, PiS i Lewica poparły w czwartek w Sejmie przywrócenie w Kodeksie karnym zapisów dotyczących kar dla sprawców najokrutniejszych zabójstw. Przedstawiciel PSL nie uczestniczył w dyskusji. Głosowanie...

21.10.2010

Ustawa o nadzorze właścicielskim do końca roku

Rząd kończy prace nad właścicielskim kodeksem spółek skarbu państwa. Ten projekt budzi sporo emocji i dyskusji, ponieważ ma regulować kwestie obsadzania najważniejszych stanowisk w państwowych...

20.10.2010

Zwolnienia podatkowe dla zagranicznych funduszy

Przyjęty we wtorek przerz rząd projekt dostosowuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do prawa wspólnotowego oraz precyzuje zasady...

20.10.2010

Sejm zajmie się sześcioma projektami o in vitro

Sejm ma w piątek debatować nad sześcioma projektami dot. in vitro, które zgłosili posłowie PO i PiS. Dwa z nich zakazują tej metody. Wszystkie propozycje przewidują powołanie Rady Bioetycznej i...

20.10.2010

Wyższa poprzeczka dla asystentów i referendarzy

Asystenci i referendarze będą musieli mieć dłuższy staż, by mogli się ubiegać o stanowisko sędziego. Jacek Czaja, wiceminister sprawiedliwości, podtrzymał stanowisko MS w tej sprawie....

20.10.2010

KE proponuje unijny zakaz mefedronu

Komisja Europejska zaproponowała w środę wprowadzenie unijnego zakazu produkcji i sprzedaży mefedronu - narkotyku podobnego do ecstasy używanego w tzw. dopalaczach. Na razie jest zakazany w 15...

20.10.2010

Wyższa akcyza na papierosy

Rada Ministrów przyjęła 19 pażdziernika projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która podniesie o 4 proc. akcyzę na papierosy.

20.10.2010

UE: płatności w terminie 30 dni, wyjątkowo 60 dni

Aby uniknąć opóźnień płatności zagrażających płynności finansowej przedsiębiorstw, maksymalny termin regulowania wierzytelności w Unii Europejskiej będzie wynosił 30 dni - stanowi nowa unijna...

20.10.2010

Rząd zaczyna reformy w sądownictwie

Zmiany w strukturze sądów - m.in. likwidacja niektórych mniejszych jednostek oraz łączenie wydziałów, powoływanie w sądach dyrektorów - menedżerów, zarządzających sprawami administracyjnymi, a także...

20.10.2010

Sąd pomoże znależć adresata pozwu

Gdy pozew pracownika samorządowego został źle skierowany, sąd pracy sam powinien odnaleźć właściwego adresata. Tak wynika z wczorajszego wyroku Sądu Najwyższego....

20.10.2010

Wyższe gwarancje dla depozytów bankowych

Podwyższenie kwot gwarancji depozytów oraz skrócenie terminów ich wypłat przewiduje przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

20.10.2010

Będą nowe zasady kontroli w administracji

Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej. Nowe przepisy mają wprowadzić jednolity model, zasady i tryb kontroli w centralnych i terytorialnych organach...

20.10.2010