Ustawa o święcie Trzech Króli podpisana

Prezydent Brinisław Komorowski podpisał ustawę ustanawiającą 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, dniem wolnym od pracy. Tymczasem eksperci twierdzą, że jest ona sprzeczna z Konstytucją i...

19.11.2010

Będą ograniczenia w reklamie alkoholi

Wysokie grzywny dla pijanych żeglarzy. Nie będzie alkoholu na basenach i stadionach. Piwo w telewizji można będzie reklamować dopiero na godzinę przed północą....

19.11.2010

Komisja zatwierdzi kandydatów do TK we wtorek

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wysłuchała dzisiaj wszystkich sześciu kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale głosowanie i wybór czterech najlepszych osób na te...

19.11.2010

Zmiana definicji wyrobu akcyzowego w ustawie o VAT

Wprowadzenie w ustawie o podatku od towarów i usług legalnej definicji systemu gazowego i zmianę definicji wyrobu akcyzowego poprzez wyłączenie z niej gazu dostarczanego w systemie gazowym zakłada...

19.11.2010

Oświadczenia nawet w pomocy społecznej

To ma być prawdziwa biurokratyczna rewolucja. Zamiast zaświadczeń urzędnikom mają wystarczyć oświadczenia. Zmiany próbują zablokować gminy i resort pracy. Na początku oświadczenia mają składać osoby...

19.11.2010

Mydło w szkole z mocy prawa

Samorząd terytorialny

Uczniowie w szkołach mają mieć zapewnioną ciepłą i zimną wodę oraz środki higieny osobistej. Gwarantuje to znowelizowane rozporządzenie.

18.11.2010

Sąd w Poznaniu zajmie się prawami autorskimi

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych....

18.11.2010

Elektroniczne INTRASTAT ogłoszone

Zgłoszenia INTRASTAT co do zasady będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Forma pisemna zachowana zostanie jedynie w uzasadnionych przypadkach oraz po poinformowaniu organu celnego. 17...

18.11.2010

Senat: poprawki do nowelizacji ustaw o PIT I CIT

Senat zgłosił poprawki do nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, dotyczące m.in. przepisów przejściowych adresowanych do firm, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem...

17.11.2010

Gminy przejmą gospodarkę odpadami

Gminy będą mogły przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie wzmocnione mają być ich funkcje kontrolne w tej dziedzinie, aby mogły...

17.11.2010

UE zakazuje handlu nielegalnym drewnem

Zakaz handlu w UE nielegalnie wycinanym drewnem przewiduje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna....

17.11.2010

Szkolenia z UE będą mniej opłacalne

W 2011 roku przedsiębiorców realizujących projekty szkoleniowe z UE czeka więcej obostrzeń. Firmy szkoleniowe nie będą już mogły zawyżać własnych kosztów przy realizacji projektu. Części uczestnikom...

17.11.2010