Opracowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt nowelizacji prawa bankowego ma umożliwić spłatę kredytów nominowanych np. we frankach szwajcarskich bez ekstrakosztów za tzw. spread, czyli różnicę między kursem kupna a sprzedaży waluty obcej.
Chodzi o to, że w umowach konsumenckiego kredytu hipotecznego, którego spłata ma następować w walutach obcych, banki nałożyły na kredytobiorców obowiązek nabywania od nich waluty przeznaczonej na spłatę raty kredytowej. Z reguły kredytobiorcy na tym tracą, bo kursy walut stosowane przez komercyjne banki są wyższe od tych podawanych przez NBP. Raty kredytowe są więc wyższe.
Teraz ma się to zmienić. Zgodnie z projektem w wypadku kredytów hipotecznych udzielonych w walucie obcej do przeliczania rat ma być stosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego spłatę. Banki nie będą więc dodatkowo zarabiały na tzw. spreadzie.

Źródło: Rzeczpospolita