Zmianę przepisów wymusza wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą art. 24 ust.7 ustawy, który stracił moc wraz z wejściem w życie wyroku TK. Przepis ten przewidywał, że możliwość dochodzenia nadpłaconych składek przedawnia się po 10 latach niezależnie od tego, czy przed sądem toczyło się postępowanie w tej sprawie wstrzymujące bieg przedawnienia. Od 15 czerwca 2010 r. terminy przedawnienia nadpłaconych składek nie biegną w ogóle, a uprawnieni mogą bezterminowo dochodzić swoich roszczeń wobec ZUS. Rząd proponuje 10 lat na dochodzenie zwrotu nadpłaconych składek, a bieg terminu przedawnienia rozpocząłby się od otrzymania przez ZUS zawiadomienia o nadpłacie.

Źródło: Rzeczpospolita, 1 grudnia 2010 r