Obszerny dokument zakłada, że na każdej stronie dokumentacji powinien się znaleźć PESEL pacjenta. Ma to ułatwić jego identyfikację. Pojawią się też w dokumentacji karty bólu chorego, czyli informacje o natężeniu bólu i podjętych działaniach mających na celu uśmierzenie go. W szpitalach mają także być specjalne księgi bloku lub sali porodowej. Trafią do nich dodatkowe karty dokumentujące przebieg porodu, który nie odbywa się metodą operacyjną. Nowością będą też księgi noworodków, w których zarejestrowane zostaną wszystkie informacje o urodzonych dzieciach.

 Źródło: Rzeczpospolita