Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zyskają pierwszeństwo w naborze do pracy w administracji. Tak wynika z komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach samorządowych i niektórych innych ustaw. Po pierwszym czytaniu połączone komisje sejmowe skierowały go do dalszych prac w podkomisji. Nowela ma duże szanse na uchwalenie, bo poparł ją m.in. rząd i szef służby cywilnej.– To ważna inicjatywa, bo dzięki niej wreszcie może zwiększyć się zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej – tłumaczył Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Nowe przepisy przewidują, że jeśli wśród pięciu najlepszych kandydatów na urzędnika znajdzie się osoba niepełnosprawna, będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu. Prawo takie będzie jej przysługiwało, jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie jest niższy niż 6 proc. (w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze).

Źródło: Gazeta Prawna