Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości pracuje nad projektem zmian standardu poświęconego umowom leasingowym – ED/2010/9. Do połowy grudnia można zgłaszać do niego uwagi.
Według dr. Marcina Pielaszka, biegłego rewidenta, adiunkta w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH, projekt jest odpowiedzią na krytykę obecnie stosownych rozwiązań, które uznawane są za niezgodne z założeniami koncepcyjnymi definiowania aktywów i zobowiązań.
Dotyczy to przede wszystkim nieujmowania w bilansie leasingobiorcy aktywów i zobowiązań wynikających z umów leasingu operacyjnego. – W rzeczywistości prawie każda umowa leasingowa, w tym także umowa spełniająca aktualne kryteria leasingu operacyjnego, rodzi obowiązki do wnoszenia opłat leasingowych oraz daje prawo do użycia określonego składnika majątkowego – twierdzi Pielaszek.
Oznacza to, że umowa taka z ekonomicznego punktu widzenia powoduje powstanie zobowiązań i aktywów. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku aktualnych umów leasingu finansowego.

Źródło: Gazeta Prawna